PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

EXPEDICE 2018

ELBRUS A PRIELBRUSIE | RUSKO | 10 DNÍ

PIK LENINA | KYRGYZSTÁN | 17 DNÍ

PRVOVÝSTUPY NA CENTRÁLNÍM TIAN SHANU - LEDOVEC MUŠKETOVA | KYRGYZSTÁN | 14 DNÍ

ŠESTITISÍCOVKY LADAKHU | INDIE | 14 DNÍ

NOSHAQ 7492 M - HINDÚKÚŠ | AFGHÁNISTÁN | 23 DNÍ

K PANENSKÝM ŠTÍTŮM ALAJE | KYRGYZSTÁN | 10 DNÍ

VULKÁNY, LEDOVCE A JEZERA SEVERNÍ PATAGONIE | ARGENTINA, CHILE | 15 DNÍ

EXPEDICE 2019

LEDOVCOVÉ RUWENZORI, ŠIMPANZI A DEŠTNÝ PRALES | UGANDA, KONGO | 14 DNÍ

ACONCAGUA | ARGENTINA | 21 DNÍ

HORY BOLÍVIE | 14 DNÍ

KAMČATKA A KOLYMA | RUSKO | 14 DNÍ

ŠIŠA PANGMA 8013 M | ČÍNA | 30 DNÍ

> PROGRAM CK > EXPEDICE 2018 > BENIN

ZÁPADOAFRICKÝ BENIN, KRAJ VOODOO A DIVOKÉ ZVĚŘE

Kruté království Dahomey, dnešní Benin, kdysi zásobovalo trh s otroky tak intanzivně, že si vysloužilo přezdívku Otročí pobřeží

Navštívíme královské plaáce domeyjských králů

Národní parky Pandjari a du W na Nigeru jsou nejlepšími národními parky západní Afriky co se divoké zvěře týče

V pohraničí s Togem najdeme pohoří Atakora, kde si lidé staví hliněné domy unikátních tvarů

Na pobřeží navštívíme komunity žijící na jezerech, rodiště voodoo kultu a také se vykoupeme v Atlantiku

Památníky na obchod s otroky také nesmychí chybět v naše plánu

Benin - zajímavá, ovšem zcela neznámá země

PAMiR7000

1. - 9. listopadu 2018 (9 dní)

25 900 Kč plus letenka (již od 15 000 Kč)

minimální počet účastníků 4

UPOZORNĚNÍ
Horské aktivity a horolezectví jsou rizikové sporty s rizikem osobního zranění či poškození či ztráty majetku. Účastníci si toho musí být vědomi a přijmout toto osobní riziko a nést jeho případné následky. Ačkoliv se CK maximálně snaží vyvarovat se jakýchkoliv změn v programu, tyto nelze u expedičních zájezdů nikdy zcela vyloučit. Proto si vyhrazujeme právo operativně měnit program na místě dle změn letových řádů, politické nestability či přírodních katastrof a vlivů. Je nutné si uvědomit, že jsou věci, které CK nemůže ovlivnit, a proto Vás žádáme o pochopení a trpělivost.

Program

1. den odlet z Prahy na letiště Cotonou v Beninu

2. den přílet do Afriky nad ránem, přejezd do přístavu Oiudah, který byl hlavním tranzitním bodem pro obchod s otroky. Zde navštívíme památník Point of No Return na konci Cesty Otroků na pobřeží Atlantiku, dále chrám hroznýšů a svatý les, obě místa těsně spojená s voodoo kultem a ještě nedávno nepřístupná cizincům. Večer přejezd do Grand Popo - plážového resortu na hranicích s Togem, kde si odpočineme po dlouhém přeletu do Beninu.

3. den celodenní odpočinek v Grand Popo u moře, nocleh opět v hotelu

4. den přejezd do Abomey, hlavního města království Dahomey, kde si prohlédneme královské paláce (UNESCO), odpoledne pokračujeme v jzdě na sever země, nocleh v hotelu

5. den příjezd do Natitingou v severním Beninu, návštěva pohoří Atakora s hliněnými domy unikátních tvarů (UNESCO)

6. den dokončení návštěvy v pohoří Atakora, přejezd do NP Pendjari, nejlepšího parku západní Afriky co se týče divoké zvěře. V parku najdeme slony, antilopy a několik druhů velkých koček. Večerní safari v západní Africe.

7. den ranní safari, poté odjezd k jihu, návštavy vodopádů Kota, kde je možné koupání v laguně pod vodopády, odpoledne pokračování v cestě na jih

8. den příjezd do Ganvié, kde lidé žijí na jezeře v bambusových domech, projížďka pirogou po jezeře a návštěva těchto sídel, večer příjezd na letiště Cotonou a vyčkání letu domů

9. den přílet do Prahy

PAMiR7000

Cena zahrnuje: letenku, transfery na akci dle programu terénním autem, český horský průvodce (plynulá angličtina), ročenka VERTIGO, mapové podklady, sleva na vybavení PAMIR7000 ve výši 30% (neplatí pro péřové spací pytle).

Cena nezahrnuje: noclehy, vstupy do NP a památek, osobní útratu

PAMiR7000

SLEVY A STORNO Řídí se obecnými předpisy Pamir7000. Naleznete na našem webu.

NÁROČNOST
Krásné pohodlné cestování terénními auty po západoafrické zemi, která je malá svými rozměry, takže nikam to není příliš daleko

PAMiR7000

TYPICKÝ DEN
Ranní odjezd z ubytování, snídaně na hotelu nebo cestou, během dne možnost obědu, večer ubytování s možností večeře.

VEDOUCÍ
Český horský průvodce dle platné legislativy ČR se znalostí vedení skupin v horách a poskytnutí první pomoci v horách. Znalost angličtiny (plynule), základní francouzštiny.

PAMiR7000

POČASÍ
Období naší návštěvy je začínajícím suchým obdobím po dešťové periodě, vše bude krásně zelené.

JAK SE SBALIT
Doporučujeme jeden malý batoh s několika drobnostmi pro cestování v teplých krajích.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Vždy v jednoduchých hotelích, ovšem zcela postačujících.

PAMiR7000

KOMUNIKACE A ELEKTŘINA
Během pobytu v bude možnost nabíjet spotřebiče bez omezení. Také GSM signál je v nížinách dostupný.

JAZYK A ČAS
V Beninu se mluví francouzsky.

ZDRAVÍ
Vedoucí akce je proškolen Horskou službou ČR pro poskytnutí první pomoci v horách. Má s sebou klasickou lékárničku. Každý je povinen mít s sebou osobní lékárnu s následujícím složením: obvaz obyčejný i elastický, náplasti, léky proti horečce (Paralen), bolení hlavy (Ibuprofen) a průjmu (Endiaron, Reasec, Imodium, Ercefuryl či jiné). Na akci je nutné očkování na žlutou zimnici, doporučujeme žloutenku A+B. Malarickou profylaxi nasaďte po dohodě se svým lékařem.

PAMiR7000

POJIŠTĚNÍ
Stačí běžné cestovní pojištění pokrývající tento region.

PAMiR7000

VYBAVENÍ
Bude stačit pouze základní pohodlné oblečení pro cestování v teplých krajích.

PAMiR7000

VÁHOVÉ LIMITY ZAVAZADEL
Standardně 20 kg odbavených zavazadel (vnitrostátní lety) a 8 kg příručního zavazadla. Upřesníme po nákupu letenek dle pravidel konkrétní letecké společnosti.

VÍZA A POVOLENÍ
ČR i SR má s Beninem vízový styk, vízum vyřizuje CK před odletem a je zahrnuto v ceně expedice.

MÍSTNÍ ÚTRATA
Na místě počítejte s běžnou osobní útratou za jídlo a pití. Doporučujeme kapesné cca 200-300 EUR.

Formality: na výpravu je nutný cestovní pas. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK. Platbou zálohy se klient stává účastníkem expedice s rezervovaným místem (nikoliv sepsáním smlouvy). Doplatek musí být zaslán nejpozději 40 dní před odjezdem. V opačném případě zaniká nárok na slevy a klient riskuje vyloučení z expedice bez nároku na náhradu. Platba za letenku proběhne do 5 dní od vydání pokynu CK k platbě (záleží na libovůli letecké společnosti), cenu letenky nelze vzhledem k vývoji cen ropy nijak předpovědět.

PAMiR7000

copyright PAMIR7000, anno 2017