PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

EXPEDICE 2015

KILIMANDŽÁRO, MERU A SAFARI NA KRÁTEROVÉ VYSOČINĚ | TANZANIE

LOBUCHE EAST, TREK DO BC EVERESTU | NEPÁL

VYSOKÝM ATLASEM | MAROKO

SAJAMA A HUAYNA POTOSÍ | BOLÍVIE

TREK FANSKÝMI HORAMI | TÁDŽIKISTÁN

MUZTAGH ATA 7545 M | ČÍNA

PIK LENINA | KYRGYZSTÁN

ELBRUS A KAVKAZ | RUSKO

HOROLEZECKÝ TÁBOR NA KAVKAZE | RUSKO

CHIBINI A SEVERNÍ RUSKO | RUSKO

TREK CHEVSURETIÍ A TUŠETIÍ | GRUZIE

OHŇOVÁ ZEMĚ A PATAGONIE | ARGENTINA

> PROGRAM CK > EXPEDICE 2015 > BOLIVIE

HUAYNA POTOSÍ A SAJAMA | BOLÍVIE

Pilotní výprava do bolívíjských And. V pohoří Cordillera Real vybereme vrchol Huayna Potosí (6088 m) a v Cordilleře Occidental pak nejvyšší vrchol Bolívie - horu Sajama (6542 m). Navštívíme La Paz, středověké ruiny Tiahuanaco (Tiwanaku) a oddechneme si na jezeře Titicaca - mystickém místě vysokohorských andských plošin. Pozor, nejnižší místo našeho výletu je město La Paz ve výšce 3660 m.

PAMiR7000

17. – 31. května 2015

19 900 Kč plus letenka cca 29 900 Kč

minimální počet účastníků 6

PDF VERZI K TISKU najdete zde.

UPOZORNĚNÍ
Horské aktivity a horolezectví jsou rizikové sporty s rizikem osobního zranění či poškození či ztráty majetku. Účastníci si toho musí být vědomi a přijmout toto osobní riziko a nést jeho případné následky. Ačkoliv se CK maximálně snaží vyvarovat se jakýchkoliv změn v programu, tyto nelze u expedičních zájezdů nikdy zcela vyloučit. Proto si vyhrazujeme právo operativně měnit program na místě dle změn letových řádů, politické nestability či přírodních katastrof a vlivů. Je nutné si uvědomit, že jsou věci, které CK nemůže ovlivnit, a proto Vás žádáme o pochopení a trpělivost.

Program

1. den odlet z Prahy

2. den přílet na letiště El Alto ve výšce 4050 m ve městě La Paz, transfer do města (3660 m), odpočinek a pomalá aklimatizace na výšku centrální Bolívie, nocleh v hostelu

3. den polodenní výlet na vykopávky Tiahuanaco západně od La Paz, odpoledne a večer pokračujeme v prohlídce La Paz, které stejně jako jiná jihoamerická města nabízejí směsici španělského baroka a domorodých vlivů

4. den aklimatizační výstup na choru Chacaltaya 5395 m (výjezd na chatu do výšky 5160 m a pak pomalý výstup na vršek), hora je pěknou vyhlídkovou kótou přímo nad La Paz

5. den výjezd autem na jezero Zongo, kde jsou chaty a začíná zde výstup na horu Huayna Potosí, podle kondice zůstaneme aklimatizovat, nebo rovnou postoupíme do výškového tábora Rocas Glacier (chata, tábořiště) ve výšce 5200 m

6. den výstup na vrchol Huayny Potosí 6088 m, sestup do výškového tábora

7. den rezervní den pro výstup na Huaynu Potosí

8. den sestup na jezero Zongo a odjezd dolů do La Paz, odpočinek

9. den přesun busem na jižní polopouštní Altiplano, do vesnice Sajama a NP Sajama pod nejvyšší vrchol Bolívie, zde vyřídíme formality vstupu do NP a vykoupeme se v hrkých pramenech nedaleko vesnice (podle času návštěva gejzírů). V okolí vesnice uvidíme i další známou horu - Parinacota 6342 m, nocleh v hostelu

10. den pěší přesun do základního tábora pod Sajamou 4800 m, možnost využít muly pro přenos zavazadel - pochod 4 hodiny

11. den výstup na vrchol Sajama s noclehem ve výškovém táboře 5800 m

12. den výstup na vrchol a sestup do BC, návrat do vesnice Sajama ve večerních hodinách

13. den návrat do La Paz

14. den celodenní výlet na jezero Titicaca na ostrovy Winaymarca

15. den odlet z La Paz a přílet do Prahy, záleží na konkrétním letovém řádu

PAMiR7000

Cena zahrnuje: letenka Praha – La Paz a zpět, veškerá pozemní doprava v Bolívii, vstup do NP Sajama, český horský průvodce (plynulá angličtina, základní španělština), ročenka VERTIGO, mapové podklady, sleva na vybavení PAMIR7000 ve výši 30% (neplatí pro péřové spací pytle).

Cena nezahrnuje: ubytování v hostelech (cca 200 - 250 Kč/noc), muly v NP Sajama, osobní útratu

SLEVY A STORNO Řídí se obecnými předpisy Pamir7000. Naleznete na našem webu.

NÁROČNOST
Jedná se o velehorskou akci, která předpokládá znalost pohybu v ledovcovém terénu a ve strmém kamenitém terénu. Nezahrnuje úseky skalního lezení, pouze ledovec a suť. Pro výstup na vrcholy vyžadujeme zkušenosti s výškou minimálně 4000 metrů. V oblasti je přes den intenzivní sluneční záření. Pro celkové absolvování stačí dobrá fyzická kondice a psychická odolnost. Účastníky, kteří nebudou schopni absolvovat terén And (tj. přecenili vlastní schopnosti a přihlásili se na akci, která není pro ně vhodná) bude moci vedoucí oficiálně vyloučit kdykoliv během akce z programu – v té chvíli přestávají být účastníky akce a vyčkají do ukončení akce v BC. Stejně tak lze naložit s účastníky, kteří svou nedostatečnou aklimatizací a nedostatečných odhadem vlastních schopností mohou ohrozit zbytek výpravy – zkušenosti z minulých výprav, kdy někteří lidé byli naprosto nesoudní k vlastnímu stavu. Vždy jednou za tři dny bude možnost stravy a nákupů potravin.

PAMiR7000

TYPICKÝ DEN NA HORÁCH
Denní úseky nejsou dlouhé na vzdálenost, spíše na nadmořskou výšku

VEDOUCÍ
Český horský průvodce dle platné legislativy ČR se znalostí vedení skupin v horách a poskytnutí první pomoci v horách. Znalost angličtiny (plynule) a základní španělštiny.

POČASÍ
V období naší návštěvy je v Bolívii začátek suché zimy s dostatkem sněhu po vlhkém létě. Teploty jsou s ohledem na nadmořskou výšku poměrně nízké.

JAK SE SBALIT
Doporučujeme jeden velký batoh na expedici a malý příruční, který využijeme pro cestování. Vždy bude v místě startu na výstup mžnost depozitu.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Ve městech a vesnicích budeme spát v jednoduchém hotelu. V horách budeme spát ve vlastním stanu, v případě volných chat, využijeme chaty. Kromě nocování v horách bude denně možnost stravy a nákupů.

KOMUNIKACE A ELEKTŘINA
V horách bude zajištěno spojení satelitním telefonem, který za poplatek (40 Kč minuta hovoru do ČR nebo 20 Kč SMS do ČR) mohou využívat všichni účastníci expedice.

JAZYK A ČAS
V Bolívii se mluví španělsky a indiánskými jazyky, v turistických oblastech lze využít i angličtinu. Časový posun je plus 5 hodin.

PAMiR7000

ZDRAVÍ
Vedoucí akce je proškolen Horskou službou ČR pro poskytnutí první pomoci v horách. Má s sebou klasickou lékárničku. Každý je povinen mít s sebou osobní lékárnu s následujícím složením: obvaz obyčejný i elastický, náplasti, léky proti horečce (Paralen), bolení hlavy (Ibuprofen) a průjmu (Endiaron, Reasec, Imodium, Ercefuryl či jiné). Na akci není problém s kvalitou pitné vody. Na akci není nutné žádné očkování, ale doporučujeme žloutenku A+B.

POJIŠTĚNÍ
Na tuto akci je nejvhodnější celoroční horolezecké pojištění UNIQUA přes ČHS (nutné členství ve svazu), nemá omezení nadmořskou výškou. Pro zajištění pojištění i členství v ČHS můžete kontaktovat CK. Dalším vhodným pojištěním je Alpenverein (vč. členství v Rakouském svazu) plus připojištění nad 6000m.

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
Na expedici se budeme pohybovat ve velmi vysokých nadmořských výškách. Je vhodné aby účastníci již měli nějakou zkušenost s výškou za sebou. Pro vyvarování se problémům budeme postupovat pomalu a dodržovat pitný režim. Dále budeme sledovat příslušné zdravotní ukazatele (tlak, tep, nasycení krve kyslíkem), které budou indikovat možnost dalšího pokračování ve výstupu každého účastníka. Vedoucí akce má zkušenosti s vedením skupin nadmořských výškách okolo 7000m. CK zakazuje a naprosto se distancuje od laické aplikace léků na výškovou nemoc (Dexamethason, Nifedipin) či „preventivního“ užívání diuretik (Diluran) samotnými účastníky expedice, ať už ve formě tablet či injekcí. Jakékoliv problémy způsobené porušením tohoto pravidla nebude CK řešit.

VYBAVENÍ
Seznam doporučeného vybavení bude zaslán přihlášeným účastníkům. Všichni účastníci mají možnost nákupu vybavení PAMIR7000 se slevou cca 30% (velkoobchodní ceny) a dále zvýhodněného nákupu se slevou až 30% vybavení značek Pinguin, Singing Rock, Grivel, Lanex. Mačky, cepíny, přilby, karabiny či úvazky je možné půjčit v půjčovně CK – viz odkaz Půjčovna.

VÁHOVÉ LIMITY ZAVAZADEL
Standardně 23 kg odbavených zavazadel a 8 kg příručního zavazadla. Upřesníme po nákupu letenek dle pravidel konkrétní letecké společnosti.

VÍZA A POVOLENÍ
ČR i SR má s Bolívií bezvízový styk. Pro vstup do NP Sajama je nutné povolení, které je zahrnuto v ceně expedice.

MÍSTNÍ ÚTRATA
Na místě počítejte s běžnou osobní útratou za jídlo a pití. Doporučujeme kapesné cca 300 USD.

Formality: na výpravu je nutný cestovní pas. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK. Platbou zálohy se klient stává účastníkem expedice s rezervovaným místem (nikoliv sepsáním smlouvy). Doplatek musí být zaslán nejpozději 40 dní před odjezdem. V opačném případě zaniká nárok na slevy a klient riskuje vyloučení z expedice bez nároku na náhradu. Platba za letenku proběhne do 5 dní od vydání pokynu CK k platbě (záleží na libovůli letecké společnosti), cenu letenky nelze vzhledem k vývoji cen ropy nijak předpovědět.

PAMiR7000

copyright PAMIR7000, anno 2014