PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

EXPEDICE 2015

KILIMANDŽÁRO, MERU A SAFARI NA KRÁTEROVÉ VYSOČINĚ | TANZANIE

LOBUCHE EAST, TREK DO BC EVERESTU | NEPÁL

VYSOKÝM ATLASEM | MAROKO

SAJAMA A HUAYNA POTOSÍ | BOLÍVIE

TREK FANSKÝMI HORAMI | TÁDŽIKISTÁN

MUZTAGH ATA 7545 M | ČÍNA

PIK LENINA | KYRGYZSTÁN

ELBRUS A KAVKAZ | RUSKO

HOROLEZECKÝ TÁBOR NA KAVKAZE | RUSKO

CHIBINI A SEVERNÍ RUSKO | RUSKO

TREK CHEVSURETIÍ A TUŠETIÍ | GRUZIE

OHŇOVÁ ZEMĚ A PATAGONIE | ARGENTINA

> PROGRAM CK > EXPEDICE 2015 > CHIBINY A RUSKÝ SEVER

CHIBINY A SEVERNÍ RUSKO | RUSKO

Chibiny jsou se svými 1200 metry nejvyšším pohořím ruské Karelie a poloostrova Kola, dalekého severu, kde končí tajga a začíná tundra. Díky těžebním městům v okolí je pohoří dobře dostupné, takže jej můžeme hravě zkombinovat s návštěvou zajímavých míst ruského severu. Tyto ledovci modelované stolové hory mají hluboká údolí, která jsou oddělena skalnatými masívy se snadnými, turistickými sedly. K tomu navštívíme vybraná místa s dlouhou a zajímavou historií. Murmansk jako sídlo flotily atomových ledoborců, Archangelsk jako sídlo první ruské námořní flotily v 17. století a Solovecké ostrovy - součást souostrov GULAG. V září si sice již neužijeme bílých nocí, ale množství bláta i komárů je na ročním minimu, proto je to období vhodné pro návštěvu těchto míst.

PAMiR7000

7. – 18. září 2015

11 900 Kč plus letenka cca 12 500 Kč

minimální počet účastníků 8

PDF VERZI K TISKU najdete zde.

UPOZORNĚNÍ
Horské aktivity a horolezectví jsou rizikové sporty s rizikem osobního zranění či poškození či ztráty majetku. Účastníci si toho musí být vědomi a přijmout toto osobní riziko a nést jeho případné následky. Ačkoliv se CK maximálně snaží vyvarovat se jakýchkoliv změn v programu, tyto nelze u expedičních zájezdů nikdy zcela vyloučit. Proto si vyhrazujeme právo operativně měnit program na místě dle změn letových řádů, politické nestability či přírodních katastrof a vlivů. Je nutné si uvědomit, že jsou věci, které CK nemůže ovlivnit, a proto Vás žádáme o pochopení a trpělivost.

Program

1. den odlet z Prahy do Moskvy a Murmansku

2. den prohlídka Murmanska, kde navštívíme památník obětem obrany Sovětské Arktidy, které zásobovaly Murmansk za 2. světové války jako poslední neobsazený nezamrzající sovětský přístav, a navštívíme atomový ledoborec Lenin, který je přístupný turistům, k tomu uvidíme místní nový mořský chrám a také Oceanárium s tuleni polárních moří, odpoledne přesun do dvojměstí Apatity-Kirovsk, odkud ze stanice Chibiny budeme vyrážet na trek pohořím.

3. - 7. den trek pohořím Chibiny, během něhož projdeme hlavní doliny, navštívíme jezera a vrcholy Judyčvumčorr a Jumječorr a Vudjavrčorr, nocovat budeme u řek v tundře ve stanu a přes den se budeme pohybovat ve výškách 400-1200m. Ve městě Kirovsk navšívíme expozici minerálů, které se zde těží.

8. den přesun z Chibinských hor do města Kem a dále na Solovecké ostrovy lodí (plavba trvá 2 hodiny)

9. den celodenní pobyt na Soloveckých ostrovech (UNESCO), prohlídka klášterů, které sloužily jako pracovní tábory GULAG, tajemných labyrintů apod.

10. den odjezd ze Soloveckých ostrovů, přesun do Archangelska

11. den příjezd do Archangelska, sídla první ruské flotily založené Petrem Velikým, prohlídka nábřeží Severní Dviny a regionálního muzea (příroda ruského severu), výlet na Malé Karely - skanzen dřevěné architektury severního Ruska

12. den odlet z Archangelska do Moskvy a dále do Prahy, přílet do Prahy ve večerních hodinách

PAMiR7000

Cena zahrnuje: Letenka Praha - Moskva - Murmansk a Archangelsk - Moskva - Praha, přesun Murmansk - Chibiny, Chibiny - Kem, Kem - Archangelsk, výlet na Malé Karely, lodní lístek na Solovecké ostrovy a zpět, český horský průvodce celou dobu expedice přítomen se skupinou (jazykové vybavení plynulá angličtina, plynulá ruština), ročenka VERTIGO, organizační zabezpečení, sleva až 30% na vybavení PAMIR7000 (neplatí pro spací pytle), mapové a informační materiály.

KDY SE PŘIHLÁSIT Nejpozději do naplnění kapacity akce.

Cena nezahrnuje: noclehy ve městech (200-300 Kč na noc) a další neuvedené poplatky, vstupné a jiné služby, dále jsme letos nezahrnuli do ceny vízum, které skokově zdražilo z 1990 Kč na 2690 Kč a tak jej každému naúčtujeme podle skutečné ceny v roce 2015, kterou nelze předpovědět. V roce 2014 však stálo 2690 Kč.

SLEVY A STORNO Řídí se obecnými předpisy Pamir7000. Naleznete na našem webu.

NÁROČNOST
Pro absolvování kompletního programu na Kavkaze je nutná znalost základních pravidel pohybu v horách. Jedná se o středně náročný trekking, který povede v nejvyšších partiích suťovým a kamenitým terénem. Nebudeme se pohybovat na ledovci ani po sněhu.

PAMiR7000

TYPICKÝ DEN NA HORÁCH
Ráno budeme startovat mezi 8,00 až 9,00 a ukončení pochodu plánujeme kolem 16,00. Během dne budou pauzy na jídlo.

VEDOUCÍ
Český horský průvodce dle platné legislativy ČR se znalostí vedení skupin v horách a poskytnutí první pomoci v horách. Znalost angličtiny a ruštiny (plynule).

POČASÍ
V období naší návštěvy je na ruském severu konec krátkého polárního léta. Jarní bažiny jsou téměř zcela vysušeny a životní cyklus komárů končí, takže čekáme vlastně nejvhodnější podmínky z celého roku pro působení v těchto horách.

JAK SE SBALIT
Doporučujeme jeden velký batoh na expedici, malý batoh nevyužijete jinde než ve městech. Ve městech bude vždy možnost odložit velký batoh (úschovna nebo hotel). Během treku budeme moci uschovat nepotřebné věci v nádražní úschovně.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Ve městech budeme nocovat ve velmi jednoduchých ubytovnách, protože rozumné hotely jsou v těchto místech extrémně předražené a servis naopak podprůměrný. V horách budeme nocovat ve vlastních stanech. Během přesunů a ve městech bude neomezená možnost stravy a pití, v horách budeme závislí na vlastních zásobách.

PAMiR7000

KOMUNIKACE A ELEKTŘINA
Během pobytu bude většinu času pokrytí signálem GSM, a to i v horách. Ve městech bude možnost dobití el.baterií (foto, video). V horách nebude možnost dobíjení. V horách bude zajištěno spojení satelitním telefonem, který za poplatek (50 Kč minuta hovoru do ČR nebo 30 Kč SMS do ČR) mohou využívat všichni účastníci expedice.

JAZYK A ČAS
V Rusku se mluví rusky, anglicky se lze domluvit jen velmi omezeně. Časový posun je plus 2 hodiny.

ZDRAVÍ
Vedoucí akce je proškolen Horskou službou ČR pro poskytnutí první pomoci v horách. Má s sebou klasickou lékárničku. Každý je povinen mít s sebou osobní lékárnu s následujícím složením: obvaz obyčejný i elastický, náplasti, léky proti horečce (Paralen), bolení hlavy (Ibuprofen) a průjmu (Endiaron, Reasec, Imodium, Ercefuryl či jiné). Na akci není problém s kvalitou pitné vody. Na akci není nutné žádné očkování, ale doporučujeme žloutenku A+B, jako ostatně na všechny akce.

POJIŠTĚNÍ
Na tuto akci je vhodné jakékoliv komerční pojištění pro cesty do zahraničí, které zahrnuje vysokohorskou turistiku a trekking.

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
Na expedici se budeme pohybovat ve velmi malých nadmořských výškách (max. 1200 m).

UŽITEČNÉ TIPY
Pro ochranu zavazadel doporučujeme užít námi vyráběné pytle pro leteckou přepravu, které na místě poslouží jako depozit. Najdete na našem webu. Dále doporučujeme vzít si s sebou do letadla své horské boty a neposílat je v odbaveném zavazadle. V případě ztráty/zpoždění zavazadel lze na místě doplnit většinu sortimentu, kromě padnoucích a vyzkoušených bot.

VYBAVENÍ
Seznam doporučeného vybavení bude zaslán přihlášeným účastníkům. Všichni účastníci mají možnost nákupu vybavení PAMIR7000 se slevou cca 30% (velkoobchodní ceny) a dále zvýhodněného nákupu se slevou až 30% vybavení značek Pinguin, Singing Rock, Grivel, Lanex. Mačky, cepíny, přilby, karabiny či úvazky je možné půjčit v půjčovně CK – viz odkaz Půjčovna.

VÁHOVÉ LIMITY ZAVAZADEL
Standardně 23 nebo 30 kg odbavených zavazadel a 8 kg příručního zavazadla. Upřesníme po nákupu letenek dle pravidel konkrétní letecké společnosti.

VÍZA A POVOLENÍ
ČR i SR má s Ruskou federací vízový styk. Účastník zašle pro potřeby vyřízení víza vyplněný dotazník , 1x pasovou fotografii, kopii pasu (stačí scan) a na výzvu CK také fyzicky cestovní pas, jeho platnost bude minimálně do ledna 2016. Pas dostane až na odjezdu na expedici na letišti. Součástí víza je také pozvání a voucher, vše vyřídí CK.

MÍSTNÍ ÚTRATA
Na místě počítejte s nákupem potravin, ubytováním a osobní útratou. Doporučujeme kapesné cca 200 USD.

Formality: na výpravu je nutný cestovní pas. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK. Platbou zálohy se klient stává účastníkem expedice s rezervovaným místem (nikoliv sepsáním smlouvy). Doplatek musí být zaslán nejpozději 40 dní před odjezdem. V opačném případě zaniká nárok na slevy a klient riskuje vyloučení z expedice bez nároku na náhradu. Platba za letenku proběhne do 5 dní od vydání pokynu CK k platbě (záleží na libovůli letecké společnosti), cenu letenky nelze vzhledem k vývoji cen ropy nijak předpovědět.

PAMiR7000

copyright PAMIR7000, anno 2014