PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

EXPEDICE 2022

TREKING A VHT NA JIŽNÍM PAMÍRU | TÁDŽIKISTÁN | 17 DNÍ (SRPEN)

NUN 7135 M | INDIE | 21 DNÍ (ZÁŘÍ)

TURISTIKA V TROPICKÉM RÁJI | KAPVERDSKÉ OSTROVY | 9 DNÍ (ŘÍJEN)

TENT PEAK 5663 M, ANNAPURNA BASE CAMP A NOSOROŽCI CHITWANU | NEPÁL | 15 DNÍ (LISTOPAD)

PRALESNÍ EXPEDICE DO STŘEDOAFRICKÉ REPUBLIKY | 8 DNÍ (LISTOPAD/PROSINEC)

> PROGRAM CK > EXPEDICE 2022 > TURISTIKA NA KAPVERDSKÝCH OSTROVECH

TURISTIKA V TROPICKÉM RÁJI | KAPVERDSKÉ OSTROVY

Nejvyšší horu Kapverd najdete na ostrově Fogo, má 2890 m a jmenuje se Fogo

Dvě pohoří na ostrově Santiago nabízejí krásné túry zelenými rozeklanými horami, říjen je konec období dešťů, což zaručuje krásnou zelenou barvu vegetace

K tomu koupání v teplém moři (28 °C) na bělostných plážích a návštěva měst s kreolskou kulturou

Každý den budeme spát v hotelu

PAMiR7000

14.-22. října (9 dní)

13 900 Kč plus letenka od 14 800 Kč

minimální počet účastníků 8

UPOZORNĚNÍ
Horské aktivity a horolezectví jsou rizikové sporty s rizikem osobního zranění či poškození či ztráty majetku. Účastníci si toho musí být vědomi a přijmout toto osobní riziko a nést jeho případné následky. Ačkoliv se CK maximálně snaží vyvarovat se jakýchkoliv změn v programu, tyto nelze u expedičních zájezdů nikdy zcela vyloučit. Proto si vyhrazujeme právo operativně měnit program na místě dle změn letových řádů, politické nestability či přírodních katastrof a vlivů. Je nutné si uvědomit, že jsou věci, které CK nemůže ovlivnit, a proto Vás žádáme o pochopení a trpělivost.

Program

1. den odlet z Vídně do Lisabonu a dále do Praia na ostrově Santiago, transfer na hotel

2. den prohlídka města Praia, jeho centra Plato a pak přelet 30 minut na ostrov Fogo s nejvyšší horou souostroví, transfer na hotel pod sopku

3. den výstup na sopku Fogo s převýšením cca 1100 m, sestup zpět na ubytování

4. den návštěva hlavního města ostrova Fogo - Svatého Filipa, krátké vykoupání v moři a přelet zpět do Praie na ostrov Santiago, odpoledne prohlídka nejstaršího evropského osídlení v tropech - Cidad Velha (UNESCO), původního hlavního města Kapverd (portugalská kolonie)

5. den túra na Pico Antonio 1394 m a horu Txota 1041 m, odpoledne přejezd do Tarrafalu na nocleh u pláže

6. den celodenní odpočinek u moře s krátkou vycházkou na maják a prohlídku portugalského koncentračního tábora z roku 1936 pro trestance ze všech portugalksých kolonií

7. den túra v pohoří Malagueta 1064 m, druhé s kráských rozeklaných pohoří na ostrově

8. den celodenní lenošení na pláži, večer transfer na letiště a odlet domů

9. den v poledne přílet do Vídně

PAMiR7000

Cena zahrnuje: Veškerá pozemní logistika, český horský průvodce celou dobu expedice přítomen se skupinou (jazykové vybavení plynulá angličtina, plynulá ruština), ročenka VERTIGO, organizační zabezpečení, sleva až 30% na vybavení PAMIR7000 (neplatí pro spací pytle), mapové a informační materiály.

Cena nezahrnuje: Letenku na Kapverdy od 14 800 Kč, letenku mezi ostrovy cca 50 € jeden let, noclehy, vstupné do památek

SLEVY A STORNO Řídí se obecnými předpisy Pamir7000. Naleznete na našem webu.

PAMiR7000

LETENKY Vše zde uvedené o letenkách vychází ze všeobecných podmínek CK, ale protože víme, že je nikdo nečte, tak ještě jednou: letenky jsou předmětem vztahu klient - letecká společnost. CK nijak do tohoto vztahu nevstupuje a už vůbec není tím, kdo klientovi letenku prodal. Tím je vždy letecká společnost. CK pouze v zastoupení kupuje pro klienty letenky na účet i jméno klienta (letenku ani nemůže CK nakoupit a pak prodat, protože letenka se vždy kupuje na konkrétní jméno cestujícího). Tuto práci dělá CK navíc a to zdarma - klient letenku obdrží za cenu, za kterou ji letecká společnost vystavila. Přínosem pro CK je skutečnost, že si takto pohlídá stav, kdy všichni budou mít koupenou letenku na správné datum i let. Stejně tak CK pouze přepošle veškeré informace, které k leteckému přesunu od letecké společnosti obdrží a není nijak schopna ověřit jejich úplnost a správnost. U leteckých zájezdů začíná program zájezdu až na letišti v cílové zemi po průchodu hraniční a celní kontrolou a tamtéž končí. Opravdu tedy nemůže CK ovlivnit, zda letecká společnost pošle úplné a správné pokyny, stejně jako kvalitu jídla v letadle, případně pohodlí na letištích. Toto není předmětem práce CK. Pokud někdo uvedenému nerozumí, případně nechce rozumět, rádi mu přepošleme letový řád k zájezdu a dotyčný si dle něj může sám letenku zakoupit, případně si vyhledat jinou, výhodnější, ale vždy tak, aby byl v cílove destinaci nejpozději zároveň s příletem skupiny a odlétal nejdříve s odletem skupiny.

NÁROČNOST
Jedná se o málo náročnou turistickou akci na tropických ostrovech.

VEDOUCÍ
Český horský průvodce dle platné legislativy ČR se znalostí vedení skupin v horách a poskytnutí první pomoci v horách. Znalost angličtiny (plynule) a základní španělštiny.

POČASÍ
V období naší návštěvy je na Kapverdech konec dešťů, proto budou ostrovy krásně zelené.

PAMiR7000

JAK SE SBALIT
Doporučujeme jedno větší zavazadlo se všemi věcmi a k tomu malý batoh na jednodenní túry.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Během akce budeme spát v hotelích. Cena za ubytování (nelze odhadnout rok předem, kdy tento program sestavujeme) není zahrnuta v ceně akce a bude sdělena před odjezdem a na začátku akce vybrána najednou na celý pobyt v EUR či USD.

PAMiR7000

KOMUNIKACE A ELEKTŘINA
Celou dobu akce je mobilní signál (včetně mobilních dat).

JAZYK A ČAS
Ve oblasti se mluví portugalsky a anglicky. Časový posun je mínus 2 hodiny.

ZDRAVÍ
Vedoucí akce je proškolen Horskou službou ČR pro poskytnutí první pomoci v horách. Má s sebou klasickou lékárničku. Každý je povinen mít s sebou osobní lékárnu s následujícím složením: obvaz obyčejný i elastický, náplasti, léky proti horečce (Paralen), bolení hlavy (Ibuprofen) a průjmu (Endiaron, Reasec, Imodium, Ercefuryl či jiné). Na akci není problém s kvalitou pitné vody. Na akci není nutné žádné očkování, ale doporučujeme žloutenku A+B, jako ostatně na všechny akce.

PAMiR7000

POJIŠTĚNÍ
Stačí běžné turistické pojištění.

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
Na expedici nebude s výškou problém.

VYBAVENÍ
Seznam doporučeného vybavení bude zaslán přihlášeným účastníkům.

PAMiR7000

VÁHOVÉ LIMITY ZAVAZADEL
Letíme do tropů, tedy s příručním zavazadlem.

VÍZA A POVOLENÍ
S Kapverdy má EU bezvízový styk, místo víza se platí po příletu taxa cca 31 EUR.

MÍSTNÍ ÚTRATA
Na místě počítejte s běžnou osobní útratou za jídlo a pití. Doporučujeme kapesné cca 200 EUR.

PAMiR7000

Formality: na výpravu je nutný cestovní pas platný do září 2023. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK. Platbou zálohy se klient stává účastníkem expedice s rezervovaným místem (nikoliv sepsáním smlouvy). Doplatek musí být zaslán nejpozději 40 dní před odjezdem. V opačném případě zaniká nárok na slevy a klient riskuje vyloučení z expedice bez nároku na náhradu. Platba za letenku proběhne do 5 dní od vydání pokynu CK k platbě (záleží na libovůli letecké společnosti), cenu letenky nelze vzhledem k vývoji cen ropy nijak předpovědět.

copyright PAMIR7000, anno 2022