PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

EXPEDICE 2013

MT. KENYA & SAFARI

EKVÁDORSKÉ SOPKY

DJBEL TOUBKAL 4167m | MAROKO

ALTAJ - BĚLUCHA A RAFTY | RUSKO

ARARAT 5165m | TURECKO

HOROLEZECKÝ TÁBOR NA CENTRÁLNÍM KAVKAZE | RUSKO

ELBRUS A CENTRÁLNÍ KAVKAZ | RUSKO

PIK LENINA 7134m, PAMÍR | KYRGYZSTÁN

CENTRÁLNÍ PAMÍR - PIK KORŽENĚVSKÉ 7105m A SPOL. | TÁDŽIKISTÁN

KAZBEK 5033m A SVANETIE | GRUZIE

ABCHÁZIE - KAVKAZSKÉ SUBTROPY NA PODZIM

KAMERUNSKÁ HORA, MOŘE A DEŠTNÉ PRALESY | KAMERUN

> PROGRAM CK > EXPEDICE 2013 > MT. KENYA & SAFARI

MT. KENYA & SAFARI | KEŇA

Africké hory jsou pro většinu Čechů a Slovánků něčím velmi tajuplným. Černý kontitnent nabízí několik pětitisícových vrcholů, které jsou hodnotnými cíli horolezců i turistů. Na této akci se pokusíme o výstup na vrchol Mt.Kenya. Turisté zdolají vrchol Lenana (4985m) a horolezci cestou obtížnosti IV.stupně potom vrchol Bation (5199m). Během výstupu zažijete pochod deštným pralesem i afroalpinskou zónou, která je plná roztodivných obřích květin. Po ukončení horské části akce se zaměříme na dva populární národní parky Keni. Jezero Nakuru je známé svými hejny plameňáků a bílými i černými nosorožci, zatímco národní park Nairobi nabízí širokou paletu africké zvěře doslova za humny hlavního města.

16. - 24.ledna, 9 990,- Kč plus letenka cca 17 000 Kč plus poplatky za NP a safari (v součtu cca 390 USD)

>FOTOGALERIE

1. den, odlet z ČR

2. den, přílet do Nairobi (Keňa) brzy ráno, transfer do NP Mt.Kenya, formality, první část výstupu do 3050m

3. den, výstup do základního tábora pro výstupy na vrchol Mt. Kenya 4200m, dosažení afroalpinské zóny s divutvornou flórou

4. den, aklimatizace, okruh kolem hory, výstup na vrchol Pt. Lenana 4985m

5. den, horolezecký výstup na vrchol Nelion 5188m a Batian 5199m (klasifikace IV, 4 hodiny nahoru, 3hodiny přechod mezi vrcholy, 2 hodiny sestup ke stanu)

6. den, sestup z hor pod hory

7. den, přejezd do Nakuru (4 hodiny) vstupní brány NP Nakuru, který je známý svými hejny plameňáků a vysokým počtem černých i bílých nosorožců, ubytování, večerní safari

8. den, ranní safari v NP Nakuru, přejezd do Nairobi (3 hodiny), večerní safari v NP Nairobi nebo odpočinek, pozdní večerní/noční transfer na letiště

9. den, ranní odlet (3,35) z Nairobi, přílet do ČR v odpoledních hodinách

Cena zahrnuje průvodce po celou dobu akce, organizační zabezpečení, mapové podklady, veškeré přesuny autobusy / mikrobusy v rámci programu (kromě safari aut v NP Nakuru a NP Nairobi), ročenku VERTIGO

Cena nezahrnuje další ubytování, vízum do Keni (50 USD, vyřizuje se na letišti), poplatky za NP a safari auta (cca 390 USD celkem)

Ubytování v hostelech a penzionech, vždy možnost sprchy, WC, v horách ve vlastních stanech

Pojištění není součástí ceny zájezdu, každý klient si řeší vlastní zdravotní/úrazové pojištění sám.

Nutné vybavení: stan, vařič, ešus, karimatka, spacák, oblečení, čelovka, krém proti slunci, horolezecká skupina navíc přilba, úvazek, 2 karabiny se zámkem, 2 smyce ploché 100cm, 2 smyce prusíkové (100 a 150cm) a další lezecké vybavení, které dohodneme před akcí. Dovolujeme si Vás upozornit na možnost využít půjčovny CK.

Nutná očkování: povinná je pouze žlutá zimnice (1 dávka za 820 Kč), doporučená je žloutenka A (lépe A+B), břišní tyfus (620 Kč), meningitida (1600 Kč), antimalarická profylaxe (600 Kč na celou dobu), případně vzteklina (volitelně).

Náročnost: Nehorolezecká varianta je turistika v nenáročném terénu, kterou zvládne opravdu každý, navíc je možné si najmout nosiče. Horolezecký výstup předpokládá znalost pohybu v terénu do IV.stupně obtížnosti.

Formality: na výpravu je nutný cestovní pas. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK. Platbou zálohy se klient stává účastníkem expedice s rezervovaným místem (nikoliv sepsáním smlouvy). Doplatek musí být zaslán nejpozději 40 dní před odjezdem. V opačném případě zaniká nárok na slevy a klient riskuje vyloučení z expedice bez nároku na náhradu. Platba za letenku proběhne do 5 dní od vydání pokynu CK k platbě (záleží na libovůli letecké společnosti), cenu letenky nelze vzhledem k vývoji cen ropy nijak předpovědět.

copyright PAMIR7000, anno 2012