PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

EXPEDICE 2021

PIK KARLA MARXE 6723 M, JIŽNÍ PAMÍR | TÁDŽIKISTÁN | 16 DNÍ (ZÁŘÍ)

VELKÝ OKRUH TURECKÝM KURDISTÁNEM | TURECKO | 11 DNÍ (LISTOPAD)

NA DNO AFRIKY | DŽIBUTSKO | 9 DNÍ (PROSINEC)

> PROGRAM CK > EXPEDICE 2021 > TURECKÝM KURDISTÁNEM

TURECKÝM KURDISTÁNEM

Jihovýchodní Turecko je krajem na styku mnoha kultur - arménské, asyrské, chaldejské, arabské, kurdské i osmanské. Horní tok Eufratu a Tigridu byl dlouho polopouští, ale rozvojové projekty GAP sem přinesly vláhu a prosperitu. Od středozemního moře přes místa spojená s biblickými příběhy dojedeme až do arménských krajů kolem jezera Van. Neuvěřitelná mozaika křesťanských a starověkých památek v dnešním muslimském světě, to vše na konci podzimu, kdy zde panují již snesitelné teploty okolo 20 stupňů.

PAMiR7000

12. - 21. listopadu 2021 (10 dní)

19 900 Kč plus letenka (cca 7900 Kč)

minimální počet účastníků 5, maximální 7

UPOZORNĚNÍ
Horské aktivity a horolezectví jsou rizikové sporty s rizikem osobního zranění či poškození či ztráty majetku. Účastníci si toho musí být vědomi a přijmout toto osobní riziko a nést jeho případné následky. Ačkoliv se CK maximálně snaží vyvarovat se jakýchkoliv změn v programu, tyto nelze u expedičních zájezdů nikdy zcela vyloučit. Proto si vyhrazujeme právo operativně měnit program na místě dle změn letových řádů, politické nestability či přírodních katastrof a vlivů. Je nutné si uvědomit, že jsou věci, které CK nemůže ovlivnit, a proto Vás žádáme o pochopení a trpělivost.

Program

1. den odlet z Prahy/Vídně, přílet do Adany, nocleh, prohlídka historického mostu

2. den přes arménský hrad Yilarlikale a římské vykopávky Anazarbus dojedeme do Antakye, což je historická Antiochie, jedno z křesťanských center starověku (pocházel odtud evangelista sv.Lukáš), prohlídka centra s kostely několika církví, nocleh

3. den přes Yesemek, kde si prohlídneme lom na kámen a sochy, které se přímo zde sochaly, dojedeme do Gaziantepu. Tady uvidíme světoznámé římské mozaiky ze zatopeného místa Zeugma a hrad. Přejedeme Eufrat. Nocleh máme plánovaný v Urfě, kde došlo k prvním masakrům Arménů v roce 1895. Uvidíme zde Abrahámovo jezero s posvátnými kapry.

4. - 6. den Nedaleko Urfy navštívíme archeologické místo Gobekli Tepe - UNESCO. Mardin je absolutní architektonická perla Kurdistánu a nachází se v oblasti Tur Abdínu - centru syrské ortodoxní církve v horách Kurdistánu. Klášter Mar Augin na syrské hranici. Prohlédneme si také klášter Deyrulzaferan. Dále klášter Mor Gabriel a další syrské kostely cestou do Hasankeyf na břehu řeky Tigris (Mor Hadbsabo v Gülgöze, Mor Yaqub v Beristepe, Meryemana v Anitli). Architektonická památka. Nevynecháme ani starobylý a Tigridem zaplavený Hasankeyf.

7. den cestou do Vanu na břehu jezera Van se zastavíme na zříceniny arménského kostela Karmrakvank, na seldžuckou hrobku Gevaš kumbet, na kostel Yedi kilise a klášter Ktuts na jezeře Van. Ve Vanu navštívíme Vanskou pevnost.

8. den návštěva Diyarbekiru, hlavního města Kurdistánu. Město je obehnáno hradbami a uvnitř nich najdeme citadelu, soubor mešit ze 16. století, a soubor diyarbakirských kostelů - arménský, syrský i chaldejský.

9. den celodenní návštěva NP Nemrut dag, kde navštívíme jeho zajímavosti, jako pevnost, římský most, ale hlavně vrchol hory Nemrut, s pěti obrovskými hlavami - sochami, odpoledne přesun do Adany na odlet

10. den odlet domů

PAMiR7000

Cena zahrnuje: zpáteční letenka do Turecka, všechny transfery během akce dle programu, kompletní organizační zabezpečení, český horský průvodce (plynulá angličtina), ročenka VERTIGO, mapové podklady, sleva na vybavení PAMIR7000 ve výši 30% (neplatí pro péřové spací pytle).

Cena nezahrnuje: osobní útratu, stravu, ubytování (cca 100 EUR), vstupné do památek, případné neuvedené služby

PAMiR7000

SLEVY A STORNO Řídí se obecnými předpisy Pamir7000. Naleznete na našem webu.

NÁROČNOST
Poznávačka a lehká turistika.

PAMiR7000

VEDOUCÍ
Český horský průvodce dle platné legislativy ČR se znalostí vedení skupin v horách a poskytnutí první pomoci v horách. Znalost angličtiny a němčiny.

PAMiR7000

POČASÍ
Podzim se snesitelnými teplotami, které jinak v létě sahají k 50 stupňům.

JAK SE SBALIT
Doporučujeme jen příruční zavazadlo.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Během programu budeme spát v hotelích a každý den bude možnost stravy v restauraci, cena za ubytování bude známa před odletem a vybrána na letišti, abychom na místě už nemuseli řešit výbar peněz.

PAMiR7000

KOMUNIKACE A ELEKTŘINA
Během pobytu v nížině bude možnost nabíjet spotřebiče bez omezení a také zde je GSM signál.

JAZYK A ČAS
V Turecku se domluvíte turecky, německy a anglicky.

ZDRAVÍ
Vedoucí akce je proškolen Horskou službou ČR pro poskytnutí první pomoci v horách. Má s sebou klasickou lékárničku. Každý je povinen mít s sebou osobní lékárnu s následujícím složením: obvaz obyčejný i elastický, náplasti, léky proti horečce (Paralen), bolení hlavy (Ibuprofen) a průjmu (Endiaron, Reasec, Imodium, Ercefuryl či jiné). Na akci není problém s kvalitou pitné vody. Na akci není povinné žádné očkování.

POJIŠTĚNÍ
Doporučujeme běžné cetstovní pojištění.

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
Neřešíme.

VYBAVENÍ
Seznam vybavení zašleme přihlášeným účastníkům v předstihu. Všichni účastníci mají možnost nákupu vybavení PAMIR7000 se slevou cca 30% (velkoobchodní ceny) a dále zvýhodněného nákupu se slevou až 30% vybavení značek Pinguin, Singing Rock, Grivel, Lanex. Mačky, cepíny, přilby, karabiny či úvazky je možné půjčit v půjčovně CK – viz odkaz Půjčovna.

VÁHOVÉ LIMITY ZAVAZADEL
Standardně 20kg odbavených zavazadel a 8 kg příručního zavazadla. Upřesníme po nákupu letenek dle pravidel konkrétní letecké společnosti.

VÍZA A POVOLENÍ
S Tureckem máme bezvízový styk.

MÍSTNÍ ÚTRATA
Na místě počítejte s běžnou osobní útratou za jídlo a pití. Doporučujeme kapesné cca 200 EUR plus ubytování.

Formality: na výpravu je nutný cestovní pas platný minimálně rok od konce akce. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK. Platbou zálohy se klient stává účastníkem expedice s rezervovaným místem (nikoliv sepsáním smlouvy). Doplatek musí být zaslán nejpozději 40 dní před odjezdem. V opačném případě zaniká nárok na slevy a klient riskuje vyloučení z expedice bez nároku na náhradu. Platba za letenku proběhne do 5 dní od vydání pokynu CK k platbě (záleží na libovůli letecké společnosti), cenu letenky nelze vzhledem k vývoji cen ropy nijak předpovědět.

copyright PAMIR7000, anno 2021