PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

EXPEDICE 2017

ACONCAGUA 6962 M PŘES POLSKÝ LEDOVEC | ARGENTINA | 22 DNÍ

VIRUNGA - TEMNÉ SRDCE AFRIKY | RWANDA a KONGO | 9 DNÍ

SKITOURING V RUSKÉ ARKTIDĚ A MURMANSK | RUSKO | 7 DNÍ

BĚŽKY VE FINSKÉM LAPONSKU | 10 DNÍ

VELKÝ OKRUH UZBEKISTÁNEM | 6 DNÍ

MONT BLANC CESTOU PRVOVÝSTUPCŮ | FRANCIE | 7 DNÍ

TREKKING V ARMÉNII | 8 DNÍ

6. HOROLEZECKÝ TÁBOR NA KAVKAZE - JIŽNÍ ŠCHARA | GRUZIE | 8 DNÍ

TURISTICKÉ TOULKY SVANETIÍ | GRUZIE | 8 DNÍ

ELBRUS A ARCHYZ, KAVKAZ | RUSKO | 10 DNÍ

STOK KANGRI A KANGYATSE - ŠESTITISÍCOVKY LADAKHU | INDIE | 16 DNÍ

PRVOVÝSTUPY V PAMIROALAJI | KYRGYZSTÁN | 14 DNÍ

PIK KORŽENĚVSKÉHO 6050 M | KYRGYZSTÁN | 14 DNÍ

PIK LENINA 7134 M | KYRGYZSTÁN | 17 DNÍ

KAMČATSKÉ VULKÁNY | RUSKO | 14 DNÍ

HIMLUNG 7126 M| NEPÁL | 22 DNÍ

CORDILERA COCUY A LOS NEVADOS | KOLUMBIE | 14 DNÍ

> PROGRAM CK > EXPEDICE 2017 > STOK KANGRI A KANGYATSE, LADAKH

ŠESTITISÍCOVKY LADAKHU | INDIE

Ladakhu se díky původní buddhistické kultuře přezdívá také Malý Tibet

Uvidíme překrásné paláce a chrámy v Lehu, Stoku a Shey

Levné permity na hory Kangyatse a a Stok Kangri nám umožní organizačně lehký výstup

Oba kopce nabízí relativně snadné ledovcové výstupy

Vše letecky, s minimalizací pozemních přesunů

PAMiR7000

19. srpna - 1. září 2017 (14 dní)

19 900 Kč plus letenka (cena okolo 20 000 Kč včetně vnitrostátního přeletu)

minimální počet účastníků 6

UPOZORNĚNÍ
Horské aktivity a horolezectví jsou rizikové sporty s rizikem osobního zranění či poškození či ztráty majetku. Účastníci si toho musí být vědomi a přijmout toto osobní riziko a nést jeho případné následky. Ačkoliv se CK maximálně snaží vyvarovat se jakýchkoliv změn v programu, tyto nelze u expedičních zájezdů nikdy zcela vyloučit. Proto si vyhrazujeme právo operativně měnit program na místě dle změn letových řádů, politické nestability či přírodních katastrof a vlivů. Je nutné si uvědomit, že jsou věci, které CK nemůže ovlivnit, a proto Vás žádáme o pochopení a trpělivost.

Program

1. den odlet z Prahy do Nového Dillí

2. den přílet do Nového Dillí v Indii, vnitrostátní přelet do Lehu v Ladakhu, Leh se nachází 3500 metrů vysoko, zbytek dne věnujeme městu a aklimatizaci, nocleh v Lehu

3. den celodenní pobyt v Lehu s vyřízením permitů na kopce, prohlídkou fantastického paláce, méně známé pevnosti a buddhistických stúp, nocleh v Lehu

4. den přesun do Marcelangu, vstup do NP a krátký trek do vesnice Shang Sumdo

5. den výstup kaňonem do vesnice Larse 4700 m pod sedlo Kongmaru

6. den Přechod sedla Kongmaru La 5200 m do BC pod západní stranou Kangyatse II na pastvinách u Nimalingu

7. den suťovo ledovcový výstup na Kangyatse II vysoké 6200 m, celodenní výstup s brzkým startem, sestup zpět do BC

8. den sestup do východiska a odjezd do Lehu

9. den rezervní den, prohlídka paláců a chrámů Stok a Shey, nocleh v Lehu

10. den výstup z vesnice Stok 3414 m do BC pod vrcholem Stok Kangri 5000 m

11. den výstup na vrchol Stok Kangri 6120 m

12. den sestup do Stoku, přesun do Lehu na ubytování

13. den odlet do Dillí

14. den odlet do ČR

PAMiR7000

Cena zahrnuje: zpáteční letenka do Nového Dillí a vnitrostátní přelet do Lehu, všechny transfery během akce dle programu, indické vízum, kompletní organizační zabezpečení, český horský průvodce (plynulá ruština a angličtina), ročenka VERTIGO, mapové podklady, sleva na vybavení PAMIR7000 ve výši 30% (neplatí pro péřové spací pytle).

Cena nezahrnuje: ubytování v Lehu (10 USD), povolení na vrcholy (2x 25 USD), vstupné do památek, osobní útratu

Pamírský horský klub: přihláškou na akci se člen výpravy stává členem Pamírského horského klubu. Toto členství je bezplatné, lze jej kdykoliv zrušit prostým oznámením o zrušení. Členství jej opravňuje k čerpání slev na další akce (5 %) a k nákupu outdoorového vybavení PAMIR7000 za klientské ceny kdykoliv po akci v budoucnu.

PAMiR7000

SLEVY A STORNO Řídí se obecnými předpisy Pamir7000. Naleznete na našem webu.

NÁROČNOST
Ledovcové výstupy. Je nutná znalost ledovcových technik a u nadmořské výšky zkušenost s výškou alespoň 4500 m.

PAMiR7000

TYPICKÝ DEN NA HORÁCH
Pochod o délce 3 až 7 hodin, spaní ve stanu. Vrcholvé výstupy začínají velmi brzy, kolem 2 h ráno, abychom se vyhnuli rozmoklému sněhu na sestupu.

VEDOUCÍ
Český horský průvodce dle platné legislativy ČR se znalostí vedení skupin v horách a poskytnutí první pomoci v horách. Znalost angličtiny a ruštiny (plynule).

PAMiR7000

POČASÍ
Srpen je v Ladakhu hlavní, suchá sezóna. Jarní sněhy jsou již většinou roztopené, takže by nemělo hrozit brodění hlubokého sněhu, které umí postup velmi zabrzdit či zastavit.

JAK SE SBALIT
Doporučujeme jeden velký batoh na expedici, se kterým se pak budeme pohybovat celou dobu. Malý batoh nevyužijete. V Oši bude možnost depozitu nepotřebných věcí. Minimální litráž je 60 lt., lépe však 75 lt. Doporučujeme použít pytel na přepravu letadlem (viz náš e-shop).

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
V Ladakhu budeme spát v jednoduchém ubytování, kde je WC, sprcha, wifi. V horách budeme spát ve vlastních stanech (možnost zapůjčení v CK) a vařit si na vlastních vařičích z vlastních zásob.

PAMiR7000

KOMUNIKACE A ELEKTŘINA
Během pobytu bude pokrytí signálem GSM částečně i v horách, zásuvkami pouze v Lehu (britský standard).

JAZYK A ČAS
Ve Indii se domluvíte anglicky.

ZDRAVÍ
Vedoucí akce je proškolen Horskou službou ČR pro poskytnutí první pomoci v horách. Má s sebou klasickou lékárničku. Každý je povinen mít s sebou osobní lékárnu s následujícím složením: obvaz obyčejný i elastický, náplasti, léky proti horečce (Paralen), bolení hlavy (Ibuprofen) a průjmu (Endiaron, Reasec, Imodium, Ercefuryl či jiné). Na akci není problém s kvalitou pitné vody. Na akci není nutné žádné očkování, ale doporučujeme žloutenku A+B, jako ostatně na všechny akce.

POJIŠTĚNÍ
Na tuto akci je nejvhodnější celoroční horolezecké pojištění UNIQUA přes ČHS (nutné členství ve svazu), nemá omezení nadmořskou výškou. Pro zajištění pojištění i členství v ČHS můžete kontaktovat CK.

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
Na expedici se budeme pohybovat ve velmi vysokých nadmořských výškách. Je vhodné aby účastníci již měli nějakou zkušenost s výškou za sebou. Pro vyvarování se problémům budeme postupovat pomalu a dodržovat pitný režim. Dále budeme sledovat příslušné zdravotní ukazatele (tlak, tep, nasycení krve kyslíkem), které budou indikovat možnost dalšího pokračování ve výstupu každého účastníka. Vedoucí akce má zkušenosti s vedením skupin nadmořských výškách okolo 7000m. CK zakazuje a naprosto se distancuje od laické aplikace léků na výškovou nemoc (Dexamethason, Nifedipin) či „preventivního“ užívání diuretik (Diluran) samotnými účastníky expedice, ať už ve formě tablet či injekcí. Jakékoliv problémy způsobené porušením tohoto pravidla nebude CK řešit.

VYBAVENÍ
Seznam doporučeného vybavení bude zaslán přihlášeným účastníkům. Všichni účastníci mají možnost nákupu vybavení PAMIR7000 se slevou cca 30% (velkoobchodní ceny) a dále zvýhodněného nákupu se slevou až 30% vybavení značek Pinguin, Singing Rock, Grivel, Lanex. Mačky, cepíny, přilby, karabiny či úvazky je možné půjčit v půjčovně CK – viz odkaz Půjčovna.

VÁHOVÉ LIMITY ZAVAZADEL
Standardně 23 nebo 30 kg odbavených zavazadel a 8 kg příručního zavazadla. Upřesníme po nákupu letenek dle pravidel konkrétní letecké společnosti.

VÍZA A POVOLENÍ
ČR i SR má s Indií vízový styk. Účastník zašle na výzvu CK všechny potřebné podklady k vyřízení víza.

MÍSTNÍ ÚTRATA
Na místě počítejte s běžnou osobní útratou za jídlo a pití. Doporučujeme kapesné cca 200 EUR.

Formality: na výpravu je nutný cestovní pas platný minimálně do srpna 2018. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK. Platbou zálohy se klient stává účastníkem expedice s rezervovaným místem (nikoliv sepsáním smlouvy). Doplatek musí být zaslán nejpozději 40 dní před odjezdem. V opačném případě zaniká nárok na slevy a klient riskuje vyloučení z expedice bez nároku na náhradu. Platba za letenku proběhne do 5 dní od vydání pokynu CK k platbě (záleží na libovůli letecké společnosti), cenu letenky nelze vzhledem k vývoji cen ropy nijak předpovědět.

copyright PAMIR7000, anno 2016