PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

EXPEDICE 2013

MT. KENYA & SAFARI

EKVÁDORSKÉ SOPKY

DJBEL TOUBKAL 4167m | MAROKO

ALTAJ - BĚLUCHA A RAFTY | RUSKO

ARARAT 5165m | TURECKO

HOROLEZECKÝ TÁBOR NA CENTRÁLNÍM KAVKAZE | RUSKO

ELBRUS A CENTRÁLNÍ KAVKAZ | RUSKO

PIK LENINA 7134m, PAMÍR | KYRGYZSTÁN

CENTRÁLNÍ PAMÍR - PIK KORŽENĚVSKÉ 7105m A SPOL. | TÁDŽIKISTÁN

KAZBEK 5033m A SVANETIE | GRUZIE

ABCHÁZIE - KAVKAZSKÉ SUBTROPY NA PODZIM

KAMERUNSKÁ HORA, MOŘE A DEŠTNÉ PRALESY | KAMERUN

> PROGRAM CK > EXPEDICE 2013 > LENINŮV ŠTÍT

PIK LENINA 7134m | KYRGYZSTÁN

Klasická akce na Leninův štít. Nejnižší cena v ČR a SR. Již poosmé od roku 2006 vypravujeme výpravu do základního tábora Ačik Taš na severním Pamíru. Pokuste se o nejlehčí sedmitisícovku v jižním Kyrgyzstánu. Překrásné a drsné prostředí severního Pamíru, na střeše světa vás nutně musí oslovit a zanechat nejhlubší dojmy a zážitky. Pokud nezdoláte vrchol, jistě bude velmi cenným skalpem i šestitisícovka Razdělnaja. V BC a C1 můžete volit různé úrovně pohodlí - vlastní stan nebo prostorné stany s matracemi, stejně tak různé úrovně stravování. I v loňském roce se podařio našim klientům vystoupit na vrchol, navzdory velmi špatnému počasí v průběhu měsíce srpna.

27. července - 18. srpna, 14 900,- Kč plus letenka cca 15 000 Kč

>FOTOGALERIE

>FOTOGALERIE 2

>FOTOGALERIE 3

1. den, odlet z ČR

2. den, přílet přímo do jihokyrgyzské do Oše (odpadá přesun Biškek - Oš), nákupy v Oši, ubytování s polopenzí, odpočinek po cestě. Nákupy potravin proběhnou po konzultaci tak, aby vám do BC a C1 vynesli koně plnohodnotnou stravu, se kterou jste schopni vystoupit na vrchol. Zapomeňte na čínské polévky a Dobré hostince, s tím se na vrchol vylézt nedá, to je strava až do výškových táborů. Zaměříme se spíše na dobré věci, čerstvou zeleninu a ovoce.

3. den, přejezd do BC Ačik Taš 3600m, nocleh

4. den, aklimatizační túra na sedlo Putešestvenikov 4200m, nebo štít Petrovského 4810m, nocleh

5. den, přesun do C1, který se na zbytek akce stane naší základnou, vynášku zavazadel zajistí koně, výstavba vlastního tábora v C1

6. den, aklimatizační výstup do výšky cca 5000m

7. den, odpočinek

8. den, výstup do C2, postavení stanu, nocleh

9. den, dopolední sestup do C1 (3 hodiny), odpočinek

10. den, výstup do C2, aklimatizační výstup na rameno Razdělné do 5800m

11. den, výstup do C3, postavení stanu

12. den, dobře aklimatizovaní jedinci se tento den mohou již pokusit o vrchol, 1. den pro pokus o výstup

13. -20. den, rezervní dny pro další pokusy o vrchol, pro případ špatného počasí apod.

21. den, odjezd z BC do Oše, ubytování s polopenzí

22. den, prohlídka Oše - bazar, třípatrová jurta, Sulejmanova hora, muzeum

23. den, noční odlet do ČR

Nastíněné schéma výstupu je jen doporučení, není nutné se jej držet, každý postupuje dle svých schopností a zdravotního stavu. V některých letech jsme vrchol dosáhli ještě o den dříve, proto toto schéma považujte za reálné a vyzkoušené.

V případě ukončení programu pod Leninovým štítem dříve, absolvujeme doplňkový program v oblastech Ferganského hřebene Tian Shanu (Arslanbob) nebo v Malém Alaji (Pamiroalaj, tábor Kyrgyz Ata). Klienti si v tomto případě hradí jen přímé náklady na doplňkový program - doprava a případné ubytování.

Cena zahrnuje veškeré trasfery během akce, 2x ubytování v Oši s polopenzí, veškerá nutná povolení pro výstup, stanování v BC ve vlastním stanu, průvodce a expediční koordinaci postupu na kopci, zdravotní dohled během výstupu (tlak, tep, nasycení krve kyslíkem), vysílačky pro pohyb na kopci (pravidelné denní relace), organizační zabezpečení, mapové podklady, ročenku VERTIGO

Cena nezahrnuje případné další noclehy a program v Kyrgyzstánu v případě ukončení výstupu na Leninův štít dříve, vynášku zavazadel do C1 (1-2 USD/kg), případné jiné poplatky a služby.

Letíme přímo do Oše, od roku 2013 odpadá nutnost koupě letenky Biškek - Oš - Biškek. S KG máme nově bezvízový styk, odpadá povinnost nákupu víza na letišti. Tyto dvě věci nám uspoří 200 USD každému!

Ubytování v Oši v soukromí, v horách ve vlastním stanu

ZVÝŠENÍ KOMFORTU v BC a C1 je možné za doplatek cca 10 USD za noc spát ve velkém agenturním stanu partnerské místní CK, stejně tak je možnost libovolného nákupu jídel a nápojů - oběd/večeře za cca 10-15 USD v restauračním stanu partnerské místní CK. Zaplatíte jen skutečně konzumovaná jídla - nepředplácíte jídlo i na dny, kdy budete ve výškových táborech. S tím souvisí i pohodlí posezení v restauračním stanu/jurtě a dobíjení akumulátorů.

Pojištění není součástí ceny zájezdu, každý klient si řeší vlastní zdravotní/úrazové pojištění sám.

Nutné vybavení: stan, vařič, ešus, karimatka, spacák, oblečení, čelovka, krém proti slunci, cepín, mačky, přilba, úvazek, 2 karabiny se zámkem, 2 smyce ploché 100cm, 2 smyce prusíkové (100 a 150cm). Dovolujeme si Vás upozornit na možnost využít půjčovny CK. Upozorňujeme na extrémní podmínky, kdy dnem i nocí může teplota spadnout na -25°C. Našimi výrobky jsme vybavili již všechny předchozí expedice, využijte i vy možnosti vybavit se odpovídajícím vybavením za velkoobchodní ceny. Podrobný seznam vybavení zasíláme přihlášeným účastníkům expedice, stejně jako podrobný popis výstupu a další materiály.

Náročnost: náročnost kopce je hlavně v rovině psychické, kdy je nutné se vyrovnat s dlouhodobým nepohodlím a náročností vážné horské expedice. Lezecké úseky na trase nejsou. Pro celkové absolvování stačí dobrá fyzická kondice a psychická odolnost. Pozor, je nutné mít základní znalosti o horolezectví a ledovcové turistice. Pokud jste na pochybách, doporučujeme absolvovat Nácvik ledovcových technik, který pořádáme v Tatrách v dubnu 2013. Účastníkům, kteří nebudou schopni absolvovat terén Centrálního Pamíru (tj. přecenili vlastní schopnosti a přihlásili se na akci, která není pro ně vhodná) bude moci vedoucí oficiálně vyloučit kdykoliv během akce z programu – v té chvíli přestávají být účastníky akce a CK za ně přestává cokoliv řešit (vyčkají do ukončení akce v BC). Stejně tak lze naložit s účastníky, kteří svou nedostatečnou aklimatizací a nedostatečných odhadem vlastních schopností mohou ohrozit zbytek výpravy – zkušenosti z minulých výprav, kdy někteří lidé byli naprosto nesoudní k vlastnímu stavu.

Formality: na výpravu je nutný cestovní pas. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK. Platbou zálohy se klient stává účastníkem expedice s rezervovaným místem (nikoliv sepsáním smlouvy). Doplatek musí být zaslán nejpozději 40 dní před odjezdem. V opačném případě zaniká nárok na slevy a klient riskuje vyloučení z expedice bez nároku na náhradu. Platba za letenku proběhne do 5 dní od vydání pokynu CK k platbě (záleží na libovůli letecké společnosti), cenu letenky nelze vzhledem k vývoji cen ropy nijak předpovědět.

copyright PAMIR7000, anno 2012