PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

EXPEDICE 2022

TREKING A VHT NA JIŽNÍM PAMÍRU | TÁDŽIKISTÁN | 17 DNÍ (SRPEN)

NUN 7135 M | INDIE | 21 DNÍ (ZÁŘÍ)

TURISTIKA V ARMÉNII Z POHODLÍ HOTELU | 9 DNÍ (LISTOPAD)

TENT PEAK 5663 M, ANNAPURNA BASE CAMP A NOSOROŽCI CHITWANU | NEPÁL | 15 DNÍ (LISTOPAD)

> PROGRAM CK > EXPEDICE 2022 > NUN 7135 M

NUN 7135m | INDIE

Velký kopec ve velkých Himalájích. Klasická himalájská expedice se styčným důstojníkem, plně vybaveným základním táborem a výškovými nosiči/guidy. To celé za pouhé 3 týdny času díky moderní dopravě a technologiím. Nun je nejvyšší horou Kašmírského Himaláje v Indii. V minulosti zde působily dvě české výpravy - za totáče ta, o které vznikla kniha Čelenka Matky Země a vloni ta, o které je článek v nedávné Montaně. My bychom měli být třetí výpravou a již pro Vás máme rezervován termín u Indického horolezeckého svazu. Fotografickou knihu Kašmír - údolí blízko nebe vydali také Zikmund a Hanzelka. V neposlední řadě uvidíte také indický Kašmír - prý nejkrásnější oblast Indie.

PAMiR7000

4. - 25. září (21 dní)

5 účastníků 3780 EUR plus letenky dle aktuálního ceníku

6 účastníků 3690 EUR plus letenky dle aktuálního ceníku

7 účastníků 3630 EUR plus letenky dle aktuálního ceníku

8 účastníků 3590 USD plus letenky dle aktuálního ceníku

9+ účastníků 3130 EUR plus letenky dle aktuálního ceníku

minimální počet účastníků 5

UPOZORNĚNÍ
Horské aktivity a horolezectví jsou rizikové sporty s rizikem osobního zranění či poškození či ztráty majetku. Účastníci si toho musí být vědomi a přijmout toto osobní riziko a nést jeho případné následky. Ačkoliv se CK maximálně snaží vyvarovat se jakýchkoliv změn v programu, tyto nelze u expedičních zájezdů nikdy zcela vyloučit. Proto si vyhrazujeme právo operativně měnit program na místě dle změn letových řádů, politické nestability či přírodních katastrof a vlivů. Je nutné si uvědomit, že jsou věci, které CK nemůže ovlivnit, a proto Vás žádáme o pochopení a trpělivost.

Program

4/9 odlet z Prahy v 6,30 do Dillí, přílet 22,35, transfer na hotel

5/9 transfer do Indického horolezeckého svazu (IMF) na meeting se styčným důstojníkem, poté transfer na hotel, nocleh v Dillí

6/9 ranní let do Lehu v 6,45 (3524 m), celý den v Lehu jako aklimatizace, návštěva kláštěrů a pevnosti, nocleh v hotelu

7/9 aklimatizační den v Lehu, výstup na pevnost cca 3700 m

8/9 cesta do Kargilu (2676 m) se zastávkou na klášter, nutná administrativa v Kargilu, nocleh

9/9 cesta do Tangolu (3700 m), cestou zastávky na focení vrcholů Nun a Kun, nocleh

10/9 výstup 5-7 hodin do základního tábora (4500 m), založení tábora

11/9-21/9 působení na kopci, budování tří výškových táborů a pokus o vrcholový výstup, sestup do BC

22/9 sestup z BC do Tangolu, transfer do Kargilu, nocleh v hotelu

23/9 přejezd do Lehu, ubytování v hotelu

24/9 odlet v 11,50 do Dillí, ukončení akce na IMF, nocleh v hotelu

25/9 odlet 0,35 z Dillí, přílet zpět do ČR ve 21,55

PAMiR7000

Cena zahrnuje: Letenka Praha – Dillí a zpět, letenku Dillí - Leh a zpět, veškerou dopravu mikrobusy a jeepy dle programu, veškeré ubytování dle programu ve dvulůžkových pokojích, stravu v Dillí, Lehu, Kargilu, Tangolu a také každý den pobytu v BC (snídaně - oběd - večeře), poplatek u IMF za permit na kopec, veškerou administrativu spojenou s výstupem na kopec, styčný důstojník a veškeré jeho výdaje (doprava, ubytování, jídlo), stany pro BC (2 osoby na 1 stan), pravidelné zdravotní prohlídky, kyslíková záchranná maska v BC, kuchaři v BC, nosiči do BC (limit 40 kg na osobu) a další personál, kompletní zařízení BC (kuchyň, stoly, židle...), vstupné do památek dle programu, zajištění společných jisticích pomůcek pro výstup (ledové šrouby, sněhové kotvy), český horský průvodce celou dobu expedice přítomen se skupinou (jazykové vybavení plynulá angličtina), ročenka VERTIGO, organizační zabezpečení, sleva až 30% na vybavení PAMIR7000 (neplatí pro spací pytle), mapové a informační materiály.

Cena nezahrnuje: indické vízum 70 USD (vyřídí CK)

SLEVY A STORNO Řídí se obecnými předpisy Pamir7000. Naleznete na našem webu.

LETENKY Vše zde uvedené o letenkách vychází ze všeobecných podmínek CK, ale protože víme, že je nikdo nečte, tak ještě jednou: letenky jsou předmětem vztahu klient - letecká společnost. CK nijak do tohoto vztahu nevstupuje a už vůbec není tím, kdo klientovi letenku prodal. Tím je vždy letecká společnost. CK pouze v zastoupení kupuje pro klienty letenky na účet i jméno klienta (letenku ani nemůže CK nakoupit a pak prodat, protože letenka se vždy kupuje na konkrétní jméno cestujícího). Tuto práci dělá CK navíc a to zdarma - klient letenku obdrží za cenu, za kterou ji letecká společnost vystavila. Přínosem pro CK je skutečnost, že si takto pohlídá stav, kdy všichni budou mít koupenou letenku na správné datum i let. Stejně tak CK pouze přepošle veškeré informace, které k leteckému přesunu od letecké společnosti obdrží a není nijak schopna ověřit jejich úplnost a správnost. U leteckých zájezdů začíná program zájezdu až na letišti v cílové zemi po průchodu hraniční a celní kontrolou a tamtéž končí. Opravdu tedy nemůže CK ovlivnit, zda letecká společnost pošle úplné a správné pokyny, stejně jako kvalitu jídla v letadle, případně pohodlí na letištích. Toto není předmětem práce CK. Pokud někdo uvedenému nerozumí, případně nechce rozumět, rádi mu přepošleme letový řád k zájezdu a dotyčný si dle něj může sám letenku zakoupit, případně si vyhledat jinou, výhodnější, ale vždy tak, aby byl v cílove destinaci nejpozději zároveň s příletem skupiny a odlétal nejdříve s odletem skupiny.

NÁROČNOST
Jedná se o náročnou velehorskou akci, která předpokládá znalost pohybu v ledovcovém terénu. Pokud váháte, doporučujeme účast na naší akci Nácvik ledovcových technik. Na akci se nebudeme pohybovat ve skalním terénu. Budeme spát několik dní po sobě na ledovci nebo na sněhu, což je náročné jak na vybavení, tak na psychickou odolnost. Vyžadujeme zkušenosti s výškou minimálně 4000 metrů. Zavazadla do BC vynesou nosiči/koně. V oblasti je přes den intenzivní sluneční záření. Náročnost kopce je hlavně v rovině psychické, kdy je nutné se vyrovnat s dlouhodobým nepohodlím a náročnosti vážné horské expedice. Pro celkové absolvování stačí dobrá fyzická kondice a psychická odolnost. Účastníky, kteří nebudou schopni absolvovat terén kašmírského Himaláje (tj. přecenili vlastní schopnosti a přihlásili se na akci, která není pro ně vhodná) bude moci vedoucí oficiálně vyloučit kdykoliv během akce z programu – v té chvíli přestávají být účastníky akce a vyčkají do ukončení akce v BC. Stejně tak lze naložit s účastníky, kteří svou nedostatečnou aklimatizací a nedostatečných odhadem vlastních schopnosti mohou ohrozit zbytek výpravy – zkušenosti z minulých výprav, kdy někteří lidé byli naprosto nesoudní k vlastnímu stavu. NAŠE INDICKÁ SERVISNÍ ORGANIZACE JIŽ USPOŘÁDALA 35 EXPEDIC NA NUN!

PAMiR7000

VEDOUCÍ
Český horský průvodce dle platné legislativy ČR se znalostí vedení skupin v horách a poskytnutí první pomoci v horách. Znalost angličtiny (plynule).

POČASÍ
V období naší návštěvy je v Kašmírském Himaláji léto, které je hlavní sezónu pro výstup na Nun. Noční teploty mohou kdykoliv spadnout pod nulu i ve výškách kolem 4000 m. Denní jsou naopak velmi teplé (20-25 stupňů) a sluneční záření je velmi intenzivní. V odpoledních hodinách hrozí srážky, v těchto místech většinou sněhové. Teploty za jasného počasí a bezvětří ve vrcholových částech bývají okolo mínus 20 stupňů. Vítr a nadmořská výška výrazně ovlivňují výslednou teplotu. Delší období nestabilního počasí v tomto období roku nebývají.

JAK SE SBALIT
Doporučujeme jeden velký batoh na expedici, se kterým se pak budeme pohybovat celou dobu. Malý batoh nevyužijete. Minimální litráž je 60 lt., lépe však 75 lt. Doporučujeme použít pytel na přepravu letadlem (viz náš e-shop), který pak použijete na dopravu nákladu koňmi/nosiči.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Ve městech ubytování v hotelu/guesthousu se stravou, v BC ubytování ve 2 místných stanech se stravou. Každý řeší pouze vlastní stravu pro výškové tábory.

PAMiR7000

KOMUNIKACE A ELEKTŘINA
V Indii je zakázáno používat satelitní telefon. Kopec není pokrytý mobilním signálem.

JAZYK A ČAS
Ve Indii se nejlépe domluvíte anglicky. Časový posun je plus 3 a 1/2 hodiny.

ZDRAVÍ
Vedoucí akce je proškolen Horskou službou ČR pro poskytnutí první pomoci v horách. Má s sebou klasickou lékárničku. Každý je povinen mít s sebou osobní lékárnu s následujícím složením: obvaz obyčejný i elastický, náplasti, léky proti horečce (Paralen), bolení hlavy (Ibuprofen) a průjmu (Endiaron, Reasec, Imodium, Ercefuryl či jiné). Na akci není problém s kvalitou pitné vody. Na akci není nutné žádné očkování, ale doporučujeme žloutenku A+B a břišní tyfus, jako ostatně na všechny akce.

POJIŠTĚNÍ
Na tuto akci je nejvhodnější celoroční horolezecké pojištění UNIQUA přes ČHS (nutné členství ve svazu), nemá omezení nadmořskou výškou. Pro zajištění pojištění i členství v ČHS můžete kontaktovat CK. Dalším vhodným pojištěním je Alpenverein (vč. členství v Rakouském svazu) plus připojištění nad 6000m.

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
Na expedici se budeme pohybovat ve velmi vysokých nadmořských výškách. Je vhodné aby účastníci již měli nějakou zkušenost s výškou za sebou. Pro vyvarování se problémům budeme postupovat pomalu a dodržovat pitný režim. Dále budeme sledovat příslušné zdravotní ukazatele (tlak, tep, nasycení krve kyslíkem), které budou indikovat možnost dalšího pokračování ve výstupu každého účastníka. Vedoucí akce má zkušenosti s vedením skupin nadmořských výškách okolo 7000m. CK zakazuje a naprosto se distancuje od laické aplikace léků na výškovou nemoc (Dexamethason, Nifedipin) či „preventivního“ užívání diuretik (Diluran) samotnými účastníky expedice, ať už ve formě tablet či injekcí. Jakékoliv problémy způsobené porušením tohoto pravidla nebude CK řešit.
PŘED AKCÍ DOPORUČUJEME KRÁTKOU AKLIMATIZACI NA VÝŠKU OKOLO 4000 m.

VYBAVENÍ
Seznam doporučeného vybavení bude zaslán přihlášeným účastníkům. Všichni účastníci mají možnost nákupu vybavení PAMIR7000 se slevou cca 30% (velkoobchodní ceny) a dále zvýhodněného nákupu se slevou až 30% vybavení značek Pinguin, Singing Rock, Grivel, Lanex. Mačky, cepíny, přilby, karabiny či úvazky je možné půjčit v půjčovně CK – viz odkaz Půjčovna.

VÁHOVÉ LIMITY ZAVAZADEL
Standardně 23 nebo 30 kg odbavených zavazadel a 8 kg příručního zavazadla. Upřesníme po nákupu letenek dle pravidel konkrétní letecké společnosti.

VÍZA A POVOLENÍ
S Indií máme vízový styk, vízum vyřídí za poplatek CK společně pro všechny účastníky.

MÍSTNÍ ÚTRATA
Na místě počítejte s běžnou osobní útratou za jídlo a pití. Doporučujeme kapesné cca 100 EUR.

Formality: na výpravu je nutný cestovní pas. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK. Platbou zálohy se klient stává účastníkem expedice s rezervovaným místem (nikoliv sepsáním smlouvy). Doplatek musí být zaslán nejpozději 40 dní před odjezdem. V opačném případě zaniká nárok na slevy a klient riskuje vyloučení z expedice bez nároku na náhradu. Platba za letenku proběhne do 5 dní od vydání pokynu CK k platbě (záleží na libovůli letecké společnosti), cenu letenky nelze vzhledem k vývoji cen ropy nijak předpovědět.

PAMiR7000

copyright PAMIR7000, anno 2021