PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

EXPEDICE 2020

> PROGRAM CK > EXPEDICE 2020 > ŠTÍT REVOLUCE, FEDČENKŮV LEDOVEC, PAMÍR

FEDČENKOVÝM LEDOVCEM POD ŠTÍT REVOLUCE 6970 M A NA ŠTÍT GRINA 6507 M | TÁDŽIKISTÁN

Unikátní akce, která spojuje vysokohorský pochod přes tři sedla vyšší než 5000 m s možností výstupu až na dvě šestitisícovky z vysoko položených částí ledovců

Vstoupíme do Jazgulemského hřebene, projdeme pod hřebenem Akademie Věd a sestoupíme do Vančského pohoří, a to vše v centrálním Pamíru, na střeše světa

Pod ledovec nám pomohou oslíci a pak budeme vše na zádech přenášet pouze 4 dny, jinak necháváme věci na místě noclehu

Projedeme proslulou dolinu Bartang, která spojuje západní a východní Pamír nejkratší cestou

Tuto akci pořádáme pouze jednou bez dalších opakování, pro její náročnost

PAMiR7000

konec července - začátek srpna 2020 (18 dní)

34 900 Kč plus letenka cca 12 900 Kč

minimální počet účastníků 9, maximální počet 12

UPOZORNĚNÍ
Horské aktivity a horolezectví jsou rizikové sporty s rizikem osobního zranění či poškození či ztráty majetku. Účastníci si toho musí být vědomi a přijmout toto osobní riziko a nést jeho případné následky. Ačkoliv se CK maximálně snaží vyvarovat se jakýchkoliv změn v programu, tyto nelze u expedičních zájezdů nikdy zcela vyloučit. Proto si vyhrazujeme právo operativně měnit program na místě dle změn letových řádů, politické nestability či přírodních katastrof a vlivů. Je nutné si uvědomit, že jsou věci, které CK nemůže ovlivnit, a proto Vás žádáme o pochopení a trpělivost.

Program

1. den odlet do Dušanbe. Přesun bude probíhat přes Istanbul nebo Moskvu

2. den přílet do Dušanbe nad ránem, vyzvednutí našimi džípy a odjezd do Hornobadachšánské autonomní oblasti do města Rušán (cca 12 -13 hodin jízdy), cestou snídaně a oběd, nocleh v hotelu s večeří a snídaní

3. den téměř celodenní jízda divokou a nespoutanou dolinou Bartang, která vede pod Jazgulemský hřeben, příjezd do kišlaku Rošorv, příprava na trek, dohodnutí oslíků pro přenos zavazadel

4. den první část pochodu podle vodního kanálu do horních částí doliny Jazgulemdara, kde dříve stál mezinárodní horolezecký tábor pod jižní stěnou štítu Revoluce

5. den příchod k Jazgulemskému ledovci, aklimatizace (4000 m), pobyt ve vysokohorské dolině pod štíty Revoluce, Československo, Šipka, 26 bakinských komisařů, Pařížské Komuny, poslední nocleh mimo ledovec

6. den pochod po rozbitém ledovci pod sedlo Churdžin Horní, nocleh na ledovci nebo na jeho moréně, na jižních svazích štítu Pařížské Komuny

7. den rezervní den, který můžeme využít k výstupu na západní vrchol Pařížské Komuny (6050 m)

8. den přechod sedla Horní Churdžin (5671 m, obt. 1B, přístup pod sedlo 3A), přes toto sedlo vede výstup na západní vrchol Pařížské Komuny, převýšení je tak jen 400 m ze sedla po sněhu nahoru (předchozí den), sestup na Jazgulemský ledovec (jeho horní muldu) a pochod přes Jazgulemské sedlo (5291 m, 2B) na horní pole Fedčenkova ledovce. Jazgulemské sedlo je neznatelná vyvýšenina v obrovských ledových pláních v horní části Fedčenkova ledovce, který je největším horským ledovcem světa, nocleh na ledovci

9. den pochod na západní hřeben štítu Grina, který leží v hřebeni, který odděluje ledovec Fedčenko a další pamírský gigant - ledovec Grumm-Gržimajlo (poblíž najdeme vrcholy Revoluce, Fikkera a další)

10. den výstup západním hřebenem (3B) na štít Grina (6507 m) a sestup do výchozího bivaku

11. den rezervní den

12. den přechod na sedlo Abdukagor (5079 m, 2A), kde se odděluje stejnojmenný ledovec z ledovce Fedčenko a stéká do doliny Vanč k západu. Přes sedlo Abdukagor a sousední Kašal Ajak vedla dávná trasa spojující pastevecké regiony Altyn Mazaru (pod Fedčenkovým ledovcem) se zemědělskými úrodnými dolinami západního Pamíru. V nouzi tudy byli schopni staří Kyrgyzové i Tádžici procházet. Nocleh v prostoru sedla, abychom ráno sestupovali po tvrdém ledovci.

13. den sestup ledovcem do doliny Vanč a pochod přes geologický tábor kolem šachet pro těžbu křišťálu, nocleh již mimo ledovec

14. den sestup do kišlaku Pojmazar, kde je konečná cesty dolinou Vanč. Dolina Vanč je úrodná a teplá, nízko položená dolina západního Pamíru.

15. den přejezd do městečka Vanč, nocleh v hotelu s večeří a snídaní

16. den rezervní den

17. den transfer do Dušanbe (8 hodin v džípu), večeře v Dušanbe, přesun na letiště

18. den odlet domů

PAMiR7000

Cena zahrnuje: Letenka do Dušanbe a zpět, veškerá pozemní logistika, poplatek za tádžické vízum do 70 USD (cena roku 2018), všechny permity nutné pro výstup, ubytování a strava dle programu, satelitní telefon, český horský průvodce celou dobu expedice přítomen se skupinou (jazykové vybavení plynulá angličtina, plynulá ruština), ročenka VERTIGO, organizační zabezpečení, sleva až 30% na vybavení PAMIR7000 (neplatí pro spací pytle), mapové a informační materiály.

KDY SE PŘIHLÁSIT Vzhledem k povaze akce co nejdříve

Cena nezahrnuje: případné další noclehy, jiné poplatky a služby, plynové bomby

Pamírský horský klub: přihláškou na akci se člen výpravy stává členem Pamírského horského klubu. Toto členství je bezplatné, lze jej kdykoliv zrušit prostým oznámením o zrušení. Členství jej opravňuje k čerpání slev na další akce (5 %) a k nákupu outdoorového vybavení PAMIR7000 za klientské ceny kdykoliv po akci v budoucnu.

SLEVY A STORNO Řídí se obecnými předpisy Pamir7000. Naleznete na našem webu.

PAMiR7000

NÁROČNOST
Jedná se o náročnou velehorskou akci, která předpokládá znalost pohybu v ledovcovém terénu. Pokud váháte, doporučujeme účast na naší akci Nácvik ledovcových technik. Na akci se nebudeme pohybovat ve skalním terénu. Budeme spát několik dní po sobě na ledovci nebo na sněhu, což je náročné jak na vybavení, tak na psychickou odolnost. Vyžadujeme zkušenosti s výškou minimálně 4000 metrů. V oblasti je přes den intenzivní sluneční záření. Náročnost kopce je hlavně v rovině psychické, kdy je nutné se vyrovnat s dlouhodobým nepohodlím a náročnosti vážné horské expedice. Pro celkové absolvování stačí dobrá fyzická kondice a psychická odolnost. Účastníky, kteří nebudou schopni absolvovat daný terén (tj. přecenili vlastní schopnosti a přihlásili se na akci, která není pro ně vhodná) bude moci vedoucí oficiálně vyloučit kdykoliv během akce z programu – v té chvíli přestávají být účastníky akce a vyčkají do ukončení akce v BC. Stejně tak lze naložit s účastníky, kteří svou nedostatečnou aklimatizací a nedostatečných odhadem vlastních schopnosti mohou ohrozit zbytek výpravy – zkušenosti z minulých výprav, kdy někteří lidé byli naprosto nesoudní k vlastnímu stavu.

VEDOUCÍ
Český horský průvodce dle platné legislativy ČR se znalostí vedení skupin v horách a poskytnutí první pomoci v horách. Znalost angličtiny a ruštiny (plynule).

POČASÍ
V období naší návštěvy je na Pamíru tzv. Pamírské léto - jediné období, kdy lze v těchto horách rozumně působit.

JAK SE SBALIT
Doporučujeme jeden velký batoh na expedici, se kterým se pak budeme pohybovat celou dobu. Malý batoh nevyužijete. Doporučujeme použít pytel na přepravu letadlem (viz náš e-shop).

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Během příjezdu a odjezdu budeme spát v jednoduchých hotelích se zajištěnou stravou dle programu, jinak ve vlastních stanech (možnost zapůjčení v CK) a vařit si na vlastních vařičích z vlastních zásob. Na trase nečekejte jakýkoliv servis.

PAMiR7000

KOMUNIKACE A ELEKTŘINA
V horách bude jediným spojením satelitní telefon.

JAZYK A ČAS
Ve oblasti se mluví tádžicky a rusky. Časový posun je plus 3 hodiny.

ZDRAVÍ
Vedoucí akce je proškolen Horskou službou ČR pro poskytnutí první pomoci v horách. Má s sebou klasickou lékárničku. Každý je povinen mít s sebou osobní lékárnu s následujícím složením: obvaz obyčejný i elastický, náplasti, léky proti horečce (Paralen), bolení hlavy (Ibuprofen) a průjmu (Endiaron, Reasec, Imodium, Ercefuryl či jiné). Na akci není problém s kvalitou pitné vody. Na akci není nutné žádné očkování, ale doporučujeme žloutenku A+B, jako ostatně na všechny akce.

POJIŠTĚNÍ
Pro horské aktivity doporučujeme pojištění přes Český horolezecký svaz, které vyřídíte online na www.horosvaz.cz. Naopak důrazně NEDOPORUČUJEME pojištění u Alpinverein. Důvody naleznete ZDE. To nemluvíme o tom, kolik organizací dnes OEAV nabízí a dokonce si na to platí reklamu v médiích - zda je to o byznyse nebo o službě horalům a horolezcům - nechť každý zváží sám.

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
Na expedici se budeme pohybovat ve velmi vysokých nadmořských výškách. Je vhodné aby účastníci již měli nějakou zkušenost s výškou za sebou. Pro vyvarování se problémům budeme postupovat pomalu a dodržovat pitný režim. Dále budeme sledovat příslušné zdravotní ukazatele (tlak, tep, nasycení krve kyslíkem), které budou indikovat možnost dalšího pokračování ve výstupu každého účastníka. Vedoucí akce má zkušenosti s vedením skupin nadmořských výškách okolo 7000m. CK zakazuje a naprosto se distancuje od laické aplikace léků na výškovou nemoc (Dexamethason, Nifedipin) či „preventivního“ užívání diuretik (Diluran) samotnými účastníky expedice, ať už ve formě tablet či injekcí. Jakékoliv problémy způsobené porušením tohoto pravidla nebude CK řešit.

VYBAVENÍ
Seznam doporučeného vybavení bude zaslán přihlášeným účastníkům. Všichni účastníci mají možnost nákupu vybavení PAMIR7000 se slevou cca 30% (velkoobchodní ceny) a dále zvýhodněného nákupu se slevou až 30% vybavení značek Pinguin, Singing Rock, Grivel, Lanex. Mačky, cepíny, přilby, karabiny či úvazky je možné půjčit v půjčovně CK – viz odkaz Půjčovna.

VÁHOVÉ LIMITY ZAVAZADEL
Standardně 30 kg odbavených zavazadel a 8 kg příručního zavazadla. Upřesníme po nákupu letenek dle pravidel konkrétní letecké společnosti.

VÍZA A POVOLENÍ
Veškerá víza a povolení budeme vyřizovat v přesdtihu před akcí, účastník nechť sleduje pokyny a výzvy CK (vždy mejlem).

MÍSTNÍ ÚTRATA
Na místě počítejte s běžnou osobní útratou za jídlo a pití. Doporučujeme kapesné cca 100 EUR. Plynové kartuše budeme objednávat předem za cenu kolem 10 USD za 230-250 gr.

Formality: na výpravu je nutný cestovní pas platný do září 2021. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK. Platbou zálohy se klient stává účastníkem expedice s rezervovaným místem (nikoliv sepsáním smlouvy). Doplatek musí být zaslán nejpozději 40 dní před odjezdem. V opačném případě zaniká nárok na slevy a klient riskuje vyloučení z expedice bez nároku na náhradu. Platba za letenku proběhne do 5 dní od vydání pokynu CK k platbě (záleží na libovůli letecké společnosti), cenu letenky nelze vzhledem k vývoji cen ropy nijak předpovědět.

copyright PAMIR7000, anno 2018