PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

EXPEDICE 2013

MT. KENYA & SAFARI

EKVÁDORSKÉ SOPKY

DJBEL TOUBKAL 4167m | MAROKO

ALTAJ - BĚLUCHA A RAFTY | RUSKO

ARARAT 5165m | TURECKO

HOROLEZECKÝ TÁBOR NA CENTRÁLNÍM KAVKAZE | RUSKO

ELBRUS A CENTRÁLNÍ KAVKAZ | RUSKO

PIK LENINA 7134m, PAMÍR | KYRGYZSTÁN

CENTRÁLNÍ PAMÍR - PIK KORŽENĚVSKÉ 7105m A SPOL. | TÁDŽIKISTÁN

KAZBEK 5033m A SVANETIE | GRUZIE

ABCHÁZIE - KAVKAZSKÉ SUBTROPY NA PODZIM

KAMERUNSKÁ HORA, MOŘE A DEŠTNÉ PRALESY | KAMERUN

> PROGRAM CK > EXPEDICE 2013 > HOROTÁBOR KAVKAZ

HOROLEZECKÝ TÁBOR NA KAVKAZE | RUSKO

Již třetím rokem pořádáme výhradně lezeckou akci na Kavkaz a opět s novým programem. Celou dobu se budeme pohybovat na centrálním Kavkaze v těsné blízkosti hory Elbrus, ale jak sami uvidíte, i zde lze najít tajná zákoutí s pěknými výstupy a téměř bez lidí.Zkombinujeme severní kotle ledovce Mkjara v dolině Kyrtyk a jezerní dolinu pod severními svahy Sakašilu. Jsou to skryté čtyřtisícovky přímo pod nosem, které jsou ale mimo zájem klasických turistů a trekařů. Na závěr je výzvou přechod Elbrusu ze severu na jih, což je akce určená jen pro zdatné horaly. Alternativou bude jednodušší výstup na Elbrus od lanovky. Pokud chcete poznat lezení na Kavkaze, neváhejte se svou účastí. Reporty z minulých akcí Vás snad přesvědčí.

LETECKY: 29. června - 14.července, 10 900,- Kč + letenka cca 12 000,- Kč

VLAKEM: 1.-16.července, 16 900,- Kč

>FOTOGALERIE

>FOTOGALERIE 2

LETECKY

1. den odlet z ČR, přílet do Ruska

2. den cesta do vesnice Elbrus, vyřízení registrace, zřízení depozitu na věci, kolem oběda odchod do doliny Kyrtyk, pochod pod ledovec Mkjara a založení tábora pro první část akce

3. den výstup na vrchol Irik 4045m východním hřebenem nebo severní stěnou, nocleh pod ledovcem Mkjara

4. den přechod vrcholů Sovětský Vojín 4014m a Kezgenbaši 3900m, sestup kotlem ledovce Mukal, nocleh pod ledovcem Mkjara

5. den ranní výstup na vrchol Mukal, sestup do tábora, sbalení tábora a sestup do vsi Elbrus

6. den dopolední odpočinek, příjezd vlakové skupiny, odjezd do Tyrnauz, výjezd terénními auty do doliny Sakašil, výstup k jezerům pod horou Sakašil, zřízení druhé tábora akce

7. den výstup na Sakašil 4100m severním žebrem

8. den výstup na štít 14. sjezdu VLKSM severním hřebenem, sestup do doliny, přejezd do vsi Elbrus

9. den odpočinek, rezervní den, možnost výletu na vodopády Děviči kosy a Terskolský

10. den jednodenní výstup na vrchol Terskolak 3800m

11. den Travers Elbrusu - pochod pod sedlo Irikčat

12. den Travers Elbrusu - přechod severních ledovců na Severní prijut, východisko na Elbrus od severu

13. den Travers Elbrusu - výstup na Elbrus (východní či západní) sestup na jih na Prijut 11, podle podmínek až dolů do tábora

14. den rezervní den

15. den rezervní den

16. den odjezd z hor, odlet do ČR, přílet do ČR

VLAKEM

1. den odjezd z ČR, přesun do Užhorodu na Ukrajině, prohlídka Užhorodu, odjezd vlakem do Kyjeva

2. den příjezd do Kyjeva, polodenní prohlídka Kyjeva, odjezd na Kavkaz

3. den přesun vlakem

4. den v ranních hodinách příjezd do Pjatigorska, přesun do vsi Elbrus, vyřízení registrace, odjezd do Tyrnauz, výjezd terénními auty do doliny Sakašil, výstup k jezerům pod horou Sakašil, zřízení tábora

5. den výstup na Sakašil 4100m severním žebrem

6. den výstup na štít 14. sjezdu VLKSM severním hřebenem, sestup do doliny, přejezd do vsi Elbrus

7. den odpočinek, rezervní den, možnost výletu na vodopády Děviči kosy a Terskolský

8. den jednodenní výstup na vrchol Terskolak 3800m

9. den Travers Elbrusu - pochod pod sedlo Irikčat

10. den Travers Elbrusu - přechod severních ledovců na Severní prijut, východisko na Elbrus od severu

11. den Travers Elbrusu - výstup na Elbrus (východní či západní) sestup na jih na Prijut 11, podle podmínek až dolů do tábora

12. den rezervní den

13. den rezervní den

14. den přejezd do Pjatigorska, odjezd vlakem

15. den přesun vlakem – Kyjev

16. den příjezd do Užhorodu, odjezd do ČR, příjezd do ČR v pozdních hodinách

Poznámka: program se může termínově o 1 den posunout, záleží na konkrétním jízdním řádu Ruských drah (sudé a liché dny). Oznámíme v květnu 2013.

Cena zahrnuje dopravu Ostrava – Užhorod – Kyjev – Kavkaz a zpět (v úseku Užhorod – Kavkaz a zpět lůžkovým vlakem), letenku dle aktuální ceny v okamžiku přihlášení, dopravu dle programu (kromě individuálních přesunů po Baksanské dolině), kompletní vízový servis pro Ruskou federaci, registraci cizinců k přechodnému pobytu v Rusku, mapové materiály, průvodce, organizační zabezpečení, pojištění CK proti úpadku, ročenku VERTIGO, satelitní telefon pro vyšší bezpečnost (použití pro soukromé účely za poplatek).

Cena nezahrnuje ubytování v kempu (cca 60 Kč/noc) nebo hotelu (ve stejném areálu, cca 300 Kč/noc), případný poplatek za NP Elbrus (neměli bychom jej platit), lanovka z Elbrusu dolů

Nutné vybavení: stan, vařič, ešus, karimatka, spacák, oblečení, čelovka, krém proti slunci, mačky, cepín, přilba, úvazek a další lezecké vybavení na výstup do IV.stupně obtížnosti. Dovolujeme si Vás upozornit na možnost využít půjčovny CK.

Náročnost: Skalní či mixové výstupy do IV.stupně obtížnosti. Předpokládá se schopnost samostatného působení v horách.

Formality: na výpravu je nutný cestovní pas. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK. Platbou zálohy se klient stává účastníkem expedice s rezervovaným místem (nikoliv sepsáním smlouvy). Doplatek musí být zaslán nejpozději 40 dní před odjezdem. V opačném případě zaniká nárok na slevy a klient riskuje vyloučení z expedice bez nároku na náhradu. Platba za letenku proběhne do 5 dní od vydání pokynu CK k platbě (záleží na libovůli letecké společnosti), cenu letenky nelze vzhledem k vývoji cen ropy nijak předpovědět.

copyright PAMIR7000, anno 2012