PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

EXPEDICE 2013

MT. KENYA & SAFARI

EKVÁDORSKÉ SOPKY

DJBEL TOUBKAL 4167m | MAROKO

ALTAJ - BĚLUCHA A RAFTY | RUSKO

ARARAT 5165m | TURECKO

HOROLEZECKÝ TÁBOR NA CENTRÁLNÍM KAVKAZE | RUSKO

ELBRUS A CENTRÁLNÍ KAVKAZ | RUSKO

PIK LENINA 7134m, PAMÍR | KYRGYZSTÁN

CENTRÁLNÍ PAMÍR - PIK KORŽENĚVSKÉ 7105m A SPOL. | TÁDŽIKISTÁN

KAZBEK 5033m A SVANETIE | GRUZIE

ABCHÁZIE - KAVKAZSKÉ SUBTROPY NA PODZIM

KAMERUNSKÁ HORA, MOŘE A DEŠTNÉ PRALESY | KAMERUN

> PROGRAM CK > EXPEDICE 2013 > KAMERUN

KAMERUN

Této středoafrické zemi se někdy přezdívá Afrika v malém. Na její nevelké rozloze se setkáte se všemi biotopy Afriky. Na jihu pravý deštný prales s nížinnými gorilami, uprostřed savany a na severu pouště Sahary a polopouště Sahelu. Koukněte se na program, abyste se přesvědčili, že návštěva Kamerunu za to stojí. Kombinace koupání v moři, návštěvy deštného pralesa a výstupu na čtyřtisícový vrchol nad Atlantikem může být velmi zajímavá.

23. listopadu - 5. prosince, 19 900 Kč plus letenka 22 400 Kč plus vízum 3 600 Kč

>FOTOGALERIE

1. den, odlet z ČR

2. den, přílet do Kamerunu, odpočinek v hlavním městě, prohlídka města

3. den, přesun do Buei pod Kamerunskou horou, která je nejdeštivějším místem Afriky, organizace výstupu na vrchol

4. den, první den výstupu na vrchol, nocleh na trase v Hut 2 2860m

5. den, výstup na vrchol Kamerunské hory 4095m, sestup do Buei

6. den, celodenní relax v Limbe - sopečné pláže, koupání v Atlantiku

7. den, další den v okolí Limbe na pobřeží Atlantiku, stezky v deštném pralese, botanická zahrada a rezervace s šimpanzi a gorilami

8. den, přesun do NP Korup, nejlepšího parku s deštným pralesem v Kamerunu, organizace treku v NP Korup

9. den, první den treku v NP Korup

10. den, druhý den treku v NP Korup

11. den, přesun zpět do hlavního města k odletu domů

12. den, rezervní den

13. den, odlet do ČR

Cena zahrnuje vízum, veškeré pozemní trasfery během akce, letenku Praha - Douala (Kamerun) a zpět, poplatky za NP Korup, vč. domorodého průvodce, průvodce, mapové podklady, ročenku VERTIGO

Cena nezahrnuje noclehy, případné poplatky za Kamerunskou horu (prozatím nejsou), vstupy do atrakcí okolo Limbe, případné jiné poplatky a služby, odhadovaná celková potřeba je okolo 150 EUR.

Ubytování v levných hotelích, v horách ve vlastním stanu

Pojištění není součástí ceny zájezdu, každý klient si řeší vlastní zdravotní/úrazové pojištění sám.

Nutná očkování: povinná je pouze žlutá zimnice (1 dávka za 820 Kč), doporučená je žloutenka A (lépe A+B), břišní tyfus (620 Kč), meningitida (1600 Kč), antimalarická profylaxe (600 Kč na celou dobu), případně vzteklina (volitelně).

Nutné vybavení: stan, tenký spacák, oblečení, čelovka, krém proti slunci.

Náročnost: výstup není nijak náročný, lehká turistika v pralese a savaně.

Formality: na výpravu je nutný cestovní pas. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK. Platbou zálohy se klient stává účastníkem expedice s rezervovaným místem (nikoliv sepsáním smlouvy). Doplatek musí být zaslán nejpozději 40 dní před odjezdem. V opačném případě zaniká nárok na slevy a klient riskuje vyloučení z expedice bez nároku na náhradu. Platba za letenku proběhne do 5 dní od vydání pokynu CK k platbě (záleží na libovůli letecké společnosti), cenu letenky nelze vzhledem k vývoji cen ropy nijak předpovědět.

copyright PAMIR7000, anno 2012