PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

ZIMA 2019

LEDOVÉ LEZENÍ VE VYSOKÝCH TATRÁCH | SLOVENSKO

LYŽAŘSKÉ TÚRY NA POLONINÁCH

NÁCVIK LEDOVCOVÝCH TECHNIK | SLOVENSKO

ALPINISMUS NA FAGARAŠI | RUMUNSKO

JARO 2019

SKALNÍ NÁCVIK | ČESKO

TRADIČNÍ ALPY | RAKOUSKO

KOMPLEXNÍ HORSKÝ NÁCVIK 2019

Podrobnosti zveřejníme v září 2018

PODZIM 2019

PŘECHOD POHOŘÍ ČVRSNICA | BOSNA A HERCEGOVINA

NA NEJVYŠŠÍ HORU KOSOVA

> PROGRAM CK > PROGRAM 2019 > ALPINISMUS NA FAGARAŠI

ALPINISMUS NA FAGARAŠI | RUMUNSKO

Znovu míříme na zimní Fagaraš, tentokrát do doliny Podragu pod hlavní hřeben tohoto nejvyššího rumunského pohoří

Z vytopené chaty budeme mířit na VHT túry na vrcholy hlavního hřebene

Na závěr nějaké ty transylvánské památky na osvěžení

22. - 26. března, 3990,- Kč

PAMiR7000

1. den, odjezd z ČR ve večerních hodinách (Ostrava 17,00, Olomouc 18,00, Brno 19,30)

2. den, nocleh cestou, abychom nebyli unavení, ráno dojedeme zbytek cesty pod nehjvyšší rumunské pohoří Fagaraš a vystoupáme dolinou Podragu na chatu Turnuri (1580 m), nocleh v chatě

3. den, výstup na vrcholy v horních kotlích doliny Podragu Tarata, Conradt, Podragu

4. den, výstup na vrcholy v horních kotlích doliny Podragu Tarata, Conradt, Podragu, večer sestup pod hory a odjezd do hotelu na ubytování

5. den, dopolední veget a poznávačka v Transylvánii, návštěva některých opevněných kostelů a vybraného historického města, cesta do ČR, návrat v průběhu noci

PAMiR7000

Cena zahrnuje dopravu mikrobusem po celou dobu akce, průvodce, mapové materiály, organizační zabezpečení, pojištění CK proti úpadku, ročenku VERTIGO. Společné vybavení pro výstup pořešíme před odjezdem v rámci přihlášené skupiny - lana, jištění apod.

Cena nezahrnuje ubytování (cca 40 EUR pro 4 noclehy), stravu

Pamírský horský klub: přihláškou na akci se člen výpravy stává členem Pamírského horského klubu. Toto členství je bezplatné, lze jej kdykoliv zrušit prostým oznámením o zrušení. Členství jej opravňuje k čerpání slev na další akce (5 %) a k nákupu outdoorového vybavení PAMIR7000 za klientské ceny kdykoliv po akci v budoucnu.

Ubytování v horách v chatě Turnuri (nutný spacák, cena okolo 10 E, základní nabídka jídel a nápojů), pod horama v hotelu - WC, sprcha, možnost jídla, pití

Pojištění není součástí ceny zájezdu, každý klient si řeší vlastní zdravotní/úrazové pojištění sám.

PAMiR7000

Nutné vybavení: oblečení, brýle, krém proti slunci, pevné boty, mačky, cepín, přilba, úvazek, spacák.

Náročnost: jedná se o jednodušší alpinismus v zimních horách, zkušenosti s pohybem na strmém sněhu jsou nutné

Formality: na akci stačí OP. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK.

copyright PAMIR7000, anno 2018