PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

PROGRAM 2018

LEDOVÉ LEZENÍ VE VYSOKÝCH TATRÁCH | SLOVENSKO

LYŽAŘSKÉ TÚRY V BULHARSKU A SRBSKU

NÁCVIK LEDOVCOVÝCH TECHNIK | SLOVENSKO

TRADIČNÍ ALPY | RAKOUSKO

RAFTY NA SRBSKÝCH ŘEKÁCH | SRBSKO

> PROGRAM CK > PROGRAM 2018 > ALPINISMUS NA FAGARAŠI

APINISMUS NA FAGARAŠI | RUMUNSKO

Nejvyšší hora Rumunska - Moldoveanu 2548 m zdolaná přes severní stěnu jejího předvrcholu Viştea Mare.

Výběr lehkých tras po sněhu i těžších po skále

Na závěr nějaké ty transylvánské památky na osvěžení

12. - 15. dubna, 3490,- Kč

PAMiR7000

1. den, odjezd z ČR ve večerních hodinách (Ostrava 17,00, Olomouc 18,00, Brno 19,30)

2. den, nocleh cestou, abychom nebyli unavení, ráno dojedeme zbytek cesty pod nehjvyšší rumunské pohoří Fagaraš a vystoupáme dolinou Viştea na útulnu (1380 m), nocleh v útulně

3. den, výstup do závěru doliny, přelezní severní stěny Viştea Mare (předvrchol Moldoveanu) skalní nebo sněhovou trasou, volitelně také zcela jednoduše po značce do sedla a pak lehce hřebenem. Z Viştea Mare pak dojdeme krátkým spojovacím hřebenem na Moldoveanu, nejvyšší vrchol Rumunska, odpoledne sestup dolů na útulnu a až k autu, večerní odjezd na nocleh pod hory

4. den, dopolední veget a poznávačka v Transylvánii, návštěva některých opevněných kostelů a vybraného historického města, cesta do ČR, návrat v průběhu noci

PAMiR7000

Cena zahrnuje dopravu mikrobusem po celou dobu akce, průvodce, mapové materiály, organizační zabezpečení, pojištění CK proti úpadku, ročenku VERTIGO. Společné vybavení pro výstup pořešíme před odjezdem v rámci přihlášené skupiny - lana, jištění apod.

Cena nezahrnuje ubytování (cca 10 - 20 EUR po 2 noclehy), stravu

Pamírský horský klub: přihláškou na akci se člen výpravy stává členem Pamírského horského klubu. Toto členství je bezplatné, lze jej kdykoliv zrušit prostým oznámením o zrušení. Členství jej opravňuje k čerpání slev na další akce (5 %) a k nákupu outdoorového vybavení PAMIR7000 za klientské ceny kdykoliv po akci v budoucnu.

Ubytování v horách v útulně (zdarma, nutný teplý spacák a karimatka), pod horama v hotelu - WC, sprcha, možnost jídla, pití

Pojištění není součástí ceny zájezdu, každý klient si řeší vlastní zdravotní/úrazové pojištění sám.

PAMiR7000

Nutné vybavení: oblečení, brýle, krém proti slunci, pevné boty, mačky, cepín, přilba, úvazek, spacák, karimatka, vaření.

Náročnost: jedná se o jednodušší alpinismus v zimních horách, zkušenosti s pohybem na strmém sněhu jsou nutné

Formality: na akci stačí OP. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK.

copyright PAMIR7000, anno 2017