PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

EXPEDICE 2025

SIERRA NEVADA - TREK PICO HUMBOLDT A BOLÍVAR | VENEZUELA | 11 DNÍ (LEDEN)

VELKÝ ETIOPSKÝ OKRUH | 17 DNÍ (BŘEZEN)

PRODLOUŽENÍ O OKRUH V SOMALILANDU | 4 DNY (BŘEZEN)

DRAKENSBERG A VODOPÁD TUGELA | JAR A LESOTHO | 12 DNÍ (DUBEN)

AZORY - TURISTIKA NA ZELENÝCH OSTROVECH V ATLANTIKU | PORTUGALSKO | 7 DNÍ (DUBEN)

ŘEKY A HORY SRBSKA, KOSOVA A MAKEDONIE | 8 DNÍ (KVĚTEN)

MONT BLANC PAPEŽSKOU CESTOU | ITÁLIE | 7 DNÍ (ČERVEN)

BIBLICKÝ ARARAT 5165 M, JEZERO VAN A NACHIČEVANSKÁ AUTONOMNÍ REPUBLIKA JAKO BONUS | TURECKO, ÁZERBAJDŽÁN | 9 DNÍ (ČERVEN)

K NEJVYŠŠÍM HORÁM MONGOLSKA | 14 DNÍ (ČERVENEC)

KOHE TEZ 7015 M, HINDÚKÚŠ | AFGHÁNISTÁN | 18 DNÍ (SRPEN)

TREKING PODÉL PAMÍRSKÉHO TRAKTU| TÁDŽIKISTÁN/KYRGYZSTÁN | 12 DNÍ (ZÁŘÍ)

TREKING PODÉL PAMÍRSKÉHO TRAKTU + PAMIROALAJ (BEŠ KOL)| TÁDŽIKISTÁN/KYRGYZSTÁN | 16 DNÍ (ZÁŘÍ)

KALANAG 6387 M, GARHWAL, INDICKÝ HIMALÁJ | 18 DNÍ (ŘÍJEN)

VÝCHODOAFRICKÁ CESTA K PRAMENŮM NILU | RWANDA, BURUNDI, TANZANIE | 11 DNÍ (LISTOPAD/PROSINEC)

ČAD, SAHELSKÉ TAJEMNO | 9 DNÍ (PROSINEC)

VÁNOČNÍ KEŇA PRO RODINY A PÁRY | 7 DNÍ (PROSINEC)

> PROGRAM CK > EXPEDICE 2025 > MONT BLANC PAPEŽSKOU CESTOU Z ITÁLIE

MONT BLANC PAPEŽSKOU CESTOU | ITÁLIE

Rozšiřujeme portfolio tras na Mont Blanc o poslední dosud nenabízenou - tzv. Papežskou cestu z Itálie

Navštívíme Courmayer pod jižní stěnou Blancu, známé horské středisko

Projdeme po ledovci Miage až na chatu Gonella, která byla dlouho v rekonstrukci

Odtud po hřebeni zdoláme Dome du Gouter, kde se napojíme na klasickou cestu na Blanc

Pozor, v dalších letech neplánujeme tuto trasu opakovat

PAMiR7000

2025 (8 dní)

17 900 Kč

>> PŘIHLÁSIT SE

maximální počet účastníků 10

UPOZORNĚNÍ
Horské aktivity a horolezectví jsou rizikové sporty s rizikem osobního zranění či poškození či ztráty majetku. Účastníci si toho musí být vědomi a přijmout toto osobní riziko a nést jeho případné následky. Ačkoliv se CK maximálně snaží vyvarovat se jakýchkoliv změn v programu, tyto nelze u expedičních zájezdů nikdy zcela vyloučit. Proto si vyhrazujeme právo operativně měnit program na místě dle změn letových řádů, politické nestability či přírodních katastrof a vlivů. Je nutné si uvědomit, že jsou věci, které CK nemůže ovlivnit, a proto Vás žádáme o pochopení a trpělivost.

Program

1. den odjezd z ČR (17,00 Havířov, 17,30 Ostrava, 18,30 Olomouc, 20,00 Brno, 22,00 Praha Zličín)

2. den příjezd do Coumayeru před obědem, ubytování v kempu, odpolední relax a prohlídka města

3. den výstup kolem ledovce Miage na chatu Gonella, nocleh na chatě v zimní prostoře

4. den aklimatizační výstup na hraniční hřeben, kdy si jej vytrasujeme pro noční výstup, návrat zpět na chatu, nocleh na chatě

5. den výstup na Mont Blanc 4810 m - z chaty na vrchol převýšení 1800 m, sestup na chatu, nocleh na chatě

6. den rezervní den pro výstup na vrchol, sestup do Courmayeru

7. den rezervní den, odpoledne či večer odjezd do ČR

8. den návrat do ČR v ranních či dopoledních hodinách

PAMiR7000

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, zajištění lan a jistících pomůcek, kompletní organizační zabezpečení, český horský průvodce (plynulá angličtina), ročenka VERTIGO, mapové podklady, sleva na vybavení PAMIR7000 ve výši 30% (neplatí pro péřové spací pytle).

Cena nezahrnuje: ubytování v kempu (10 E), ubytování na chatě, osobní útratu, stravu

Pamírský horský klub: přihláškou na akci se člen výpravy stává členem Pamírského horského klubu. Toto členství je bezplatné, lze jej kdykoliv zrušit prostým oznámením o zrušení. Členství jej opravňuje k čerpání slev na další akce (5 %) a k nákupu outdoorového vybavení PAMIR7000 za klientské ceny kdykoliv po akci v budoucnu.

PAMiR7000

SLEVY A STORNO Řídí se obecnými předpisy Pamir7000. Naleznete na našem webu.

NÁROČNOST
jedná se o ledovcový výstup, výstup na Mont Blanc při dobrém vedení skupiny zvládne i vysokohorský turista, na našich akcích dosáhne vrcholu Mt.Blancu vždy okolo 80-90% účastníků. Pokud si nejste jistí v ledovcovém terénu, doporučujeme absolvování našeho Nácviku ledovcových technik.

PAMiR7000

TYPICKÝ DEN NA HORÁCH
ranní brzký start kvůli pevnému sněhu, denní program bývá ukončen mezi 14.-16. hodinou

VEDOUCÍ
Český horský průvodce dle platné legislativy ČR se znalostí vedení skupin v horách a poskytnutí první pomoci v horách. Znalost angličtiny (plynule).

POČASÍ
Období naší návštěvy je vhodné pro výstup častokrát více, než letní měsíce, kdy dochází k rychlému tání sněhu a objevují se strmé ledové úseky. V roce 2015 dokonce v červenci a srpnu na nějakou dobu zavřeli výstupovou trasu na vrchol pro nebezpečí vzniklé táním ledovců.

JAK SE SBALIT
do autobusu si každý vezme 1 tašku/batoh bez věcí navěšených zvenčí batohu, které znemožňují normální nabalení zavazadlového prostoru, k tomuto batohu nebude během přepravy přístup. Do auta je možné vzít 1 ks malého příručního batohu (pití, doklady). Není možné naložit zásoby piva/nealka apod. Během výstupu na vrchol bude možné nechat přebytečné věci v buse.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
v Courmayeru v kempu, dále na hoře v chatě, která ještě nebude otevřená v plném rozsahu. V Courmayeru široký sortiment supermarketů i restaurací.

ZDRAVÍ
Vedoucí akce je proškolen Horskou službou ČR pro poskytnutí první pomoci v horách. Má s sebou klasickou lékárničku. Každý je povinen mít s sebou osobní lékárnu s následujícím složením: obvaz obyčejný i elastický, náplasti, léky proti horečce (Paralen), bolení hlavy (Ibuprofen) a průjmu (Endiaron, Reasec, Imodium, Ercefuryl či jiné).

POJIŠTĚNÍ
není součástí ceny zájezdu, každý klient si řeší vlastní zdravotní/úrazové pojištění sám tak, aby zahrnovalo záchranu vrtulníkem. Doporučujeme pojištění přes ČHS

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
Na expedici se budeme pohybovat do výšky 4810 metrů, která je zvládnutelná pro většinu lidí bez problémů.

VYBAVENÍ
Seznam vybavení zašleme přihlášeným účastníkům v předstihu. Všichni účastníci mají možnost nákupu vybavení PAMIR7000 se slevou cca 30% (velkoobchodní ceny) a dále zvýhodněného nákupu se slevou až 30% vybavení značek Pinguin, Singing Rock, Grivel, Lanex. Mačky, cepíny, přilby, karabiny či úvazky je možné půjčit v půjčovně CK – viz odkaz Půjčovna.

MÍSTNÍ ÚTRATA
Na místě počítejte s běžnou osobní útratou za jídlo a pití. Doporučujeme kapesné cca 100 EUR.

Formality: na výpravu stačí občanský průkaz. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK. Platbou zálohy se klient stává účastníkem expedice s rezervovaným místem (nikoliv sepsáním smlouvy). Doplatek musí být zaslán nejpozději 40 dní před odjezdem. V opačném případě zaniká nárok na slevy a klient riskuje vyloučení z expedice bez nároku na náhradu. Platba za letenku proběhne do 5 dní od vydání pokynu CK k platbě (záleží na libovůli letecké společnosti), cenu letenky nelze vzhledem k vývoji cen ropy nijak předpovědět.

copyright PAMIR7000, anno 2024